Buscar
unit linked

Descobreix els Unit Linked: inversions per a una planificació intel·ligent

En el món de les finances, la diversificació de les inversions és clau per minimitzar riscos i maximitzar rendiments. En aquest context, els Unit Linked són una opció idònia per a aquells inversors/es que busquen planificar el seu patrimoni financer gràcies a una combinació de flexibilitat i potencial de creixement. Es tracta d’un producte altament versàtil gràcies a la seva capacitat d’adaptar-se a les necessitats individuals i d’oferir una àmplia gamma d’opcions d’inversió.

Què és un Unit Linked?

Els Unit Linked són assegurances de vida que combinen una assegurança de vida risc amb una inversió en un actiu o en una cartera d’actius. Funcionen de manera similar a un mètode d’inversió tradicional, però amb l’avantatge d’oferir protecció a través d’una assegurança en cas de defunció de la persona assegurada. Quan un inversor/a realitza una aportació a un Unit Linked, les primes s’inverteixen en una o diverses modalitats d’inversió que l’entitat asseguradora posa a disposició dels prenedors/es. L’assegurança garanteix un pagament mínim en cas de defunció de l’assegurat o assegurada, mentre que la part d’inversió ofereix la possibilitat d’obtenir prestacions segons el rendiment dels actius subjacents.

Avantatges dels Unit Linked

  • Flexibilitat: un dels principals avantatges dels Unit Linked és la seva flexibilitat. Els inversors tenen la llibertat de triar entre una àmplia varietat de modalitat d’inversió que s’adapten als seus objectius i tolerància al risc. Poden canviar la distribució d’actius o fer aportacions addicionals segons les seves necessitats financeres i personals.
  • Accessibilitat: en el cas del Unit Linked de La Mútua dels Enginyers, l’inversor/a pot optar, a partir de 1.000 €, a modalitats d’inversió que inverteixen en actius o carteres d’actius normalment accessibles només a grans inversors.
  • Diversificació: els Unit Linked permeten accedir a una cartera diversificada d’actius que pot incloure accions, bons, fons immobiliaris i altres instruments financers. Aquesta diversificació, en el cas de La Mútua dels Enginyers, és el fruit de la innovació constant en la incorporació de noves opcions d’inversió disponibles. De la mateixa manera, els més conservadors podran optar per modalitats amb  tipus d’interès garantits molt interessants.
  • Avantatges fiscals: són un instrument d’optimització fiscal, que proporciona el diferiment del pagament d’impostos (IRPF) pels rendiments acumulats al moment de fer efectiu el rescat total o parcial (quan decideixi el prenedor/a). Addicionalment, el traspàs total o parcial entre modalitats d’inversió no suposa implicacions fiscals. A més a més, per tractar-se d’una assegurança de vida, els beneficiaris familiars més propers poden gaudir de determinades reduccions fiscals en funció de la comunitat autònoma de residència del difunt.
  • Estratègia successòria: la designació de beneficiaris és lliure i es pot revocar en qualsevol moment. Ofereix als beneficiaris designats en cas de defunció una injecció de liquiditat que sovint és necessària perquè aquests no hagin de fer front a una manca de liquiditat fins que no es reparteixi l’herència i/o es pagui l’Impost sobre Successions i Donacions.

Funcionament dels Unit Linked

El funcionament dels Unit Linked és relativament senzill. Quan un inversor/a realitza una aportació a un Unit Linked, selecciona el nivell de risc i la distribució d’actius que millor s’adapten a les seves necessitats i, necessàriament, sense excedir el seu propi perfil de risc com a inversor. La prima pagada es divideix entre el component d’assegurança i el component d’inversió. Els diners destinats a la inversió s’inverteixen en les modalitats d’inversió seleccionades, que són gestionades per professionals.

En el cas de La Mútua dels Enginyers, existeixen modalitats d’inversió que inverteixen tenint en compte criteris ESG (ambientals, socials i de governança). Aquesta opció permet als inversors alinear les seves inversions amb els seus valors ètics i contribuir al desenvolupament sostenible.

El valor de la inversió fluctua segons el rendiment dels actius o carteres subjacents. En cas de defunció de l’assegurat/da, es paga una quantitat garantida als beneficiaris, que és un percentatge del saldo del Unit Linked, més el valor actualitzat de les inversions.

Conclusió

En resum, els Unit Linked poden ser una eina valuosa per a la planificació intel·ligent gràcies a la seva flexibilitat, diversificació, versatilitat, avantatges fiscals i la possibilitat de realitzar tant aportacions extraordinàries com aportacions periòdiques. En qualsevol cas, és important que els inversors/es comprenguin completament els riscos implicats en cadascuna de les modalitats disponibles abans d’invertir. Per aquest motiu, La Mútua dels Enginyers posa al teu abast un equip de consultors que t’ajudarà a prendre les decisions més adequades en cada cas.

També et pot interessar ...

ahorrar para la jubilación

Més de la meitat dels espanyols no estalvien per a la seva jubilació

Segons un estudi realitzat per UNESPA, la propensió a estalviar entre els espanyols i espanyoles ha disminuït. Actualment, només un 47% dels ciutadans té contractada alguna assegurança o pla de pensions per preparar-se per a la seva jubilació. En total, al voltant de 2 milions de persones han deixat d’estalviar per al seu futur.

La robotització de la construcció

La construcció s’està recuperant lentament després de la crisi immobiliària. No obstant això, la crisi no només ha transformat un sector clau en l’economia com

assegurança de vida

L’assegurança de vida: una gran desconeguda

Encara que costi fer el pas i realitzar les gestions pertinents, tenir-ho tot ben cobert produeix una sensació de tranquil·litat i d’alleujament. I, tot i que puguem semblar fatalistes hem de ser conscients que, en qualsevol moment, la vida pot donar un tomb tot deixant al seu pas una situació compromesa per als nostres familiars.

Inversió rendible

On invertir actualment i que ens sigui rendible?

Moltes persones decideixen invertir en els mercats financers part dels seus estalvis per tal de treure’n rendibilitat, és a dir, un benefici econòmic. Però els mercats financers són inestables i la seva evolució canvia en funció de molts factors que, a la vegada, són molt diversos: des de la situació política i econòmica de cada país, a la psicologia i al comportament dels inversors, entre d’altres. Donats aquests canvis, han sorgit noves alternatives on invertir, diferents a les tradicionals i que, per molts, són encara desconegudes.