Pla d'estalvi multinversió

Pla d’Estalvi Multinversió: l’Unit Linked de La Mútua dels Enginyers

El Pla d’Estalvi Multinversió és una fórmula d’inversió instrumentada mitjançant una assegurança de vida-estalvi del tipus Unit Linked, la qual cosa permet gaudir de l’atractiu fiscal que tenen aquestes assegurances:

 • Un disseny adaptat per obtenir una rendibilitat major pels estalvis dels mutualistes, tot adaptant les inversions del pla al seu perfil de risc.
 • Flexibilitat en les aportacions, tant periòdiques com puntuals.
 • Possibilitat d’accedir a opcions d’inversió més pròpies de la Banca Privada, a partir d’imports reduïts.
 • Tot i que la motivació d’aquest producte és l’estalvi/inversió, no pas la component d’assegurança de vida pura, incorpora una assegurança de vida equivalent a l’1,50% del saldo acumulat. El capital màxim assegurat és de 600 euros (pels majors de 55 anys) o de 12.000 euros (pels menors de 55 anys).
 • Llibertat total en la variació de les inversions realitzades. Aquest fet permet adaptar-se als canvis que afecten els mercats financers i com es tracta d’una assegurança del tipus Unit Linked, es pot canviar de tipus d’inversió sense cap incidència fiscal.
 • Permet incorporar-se (parcialment o totalment) a les modalitats d’inversió en Dipòsits a Termini, que pràcticament estan disponibles en qualsevol moment de l’any.
 • Possibilitat d’inversió a través de les modalitats que inverteixen en cistelles de fons d’inversió de Renda Variable, Renda Fixa, Múltiples Actius o també a través de productes Estructurats.
 • Liquiditat. El Pla d’Estalvi Multinversió no té un venciment definit, és a dir, pot disposar parcialment o totalment dels estalvis en qualsevol moment, amb un preavís de 4 dies hàbils. Hi ha determ
  inades modalitats d’inversió que poden ser il·líquides fins al seu venciment, com per exemple els productes estructurats, o d’altres com les cistelles de fons d’Inversió que requereixen un període entre 1 setmana a 10 dies per a ser líquides en compte corrent.
 • Sense comissions. Ni de subscripció, ni de reemborsament.

 • Sense període mínim de permanència. És un producte adequat tant si té previst mantenir l’estalvi, setmanes, mesos o anys. Durant tot el temps els rendiments s’aniran afegint dia a dia als seus estalvis.

 

 Modalitats d’inversió

 

Avantatges fiscals del Pla d’Estalvi Multinversió

Els interessos o rendiments s’acumulen en el producte i com a conseqüència no tributen en l’IRPF fins al moment de realitzar una disposició parcial o total. Això es coneix habitualment com el diferiment de la tributació dels impostos en el IRPF. El tractament fiscal es fa a través de Rendiment del capital mobiliari.

Tipus de tributació dels rendiments del capital mobiliari per l’any 2018

Si en algun moment desitja traspassar parcialment o totalment el saldo d’una modalitat d’inversió a una altra integrada en el mateix unit linked, és possible fer-ho sense cap despesa ni “peatge” fiscal per als rendiments acumulats. De manera voluntària pot mantenir indefinidament la seva inversió en una única modalitat del Pla d’Estalvi o canviar de tipus d’inversió. És a dir, màxima flexibilitat en la gestió de les seves inversions sense necessitat de tributar cada vegada que realitzi un canvi de modalitat.

Els rendiments de capital mobiliari acumulats en el moment de la mort del titular no tributen en l’IRPF. En aquest cas, únicament es tributa per successions, quedant exempt de tributació en l’IRPF els rendiments acumulats.

A més de les reduccions per parentiu en l’impost de successions, els beneficiaris queden exempts de tributar els primers 25.000 euros cobrats de les assegurances de vida o Unit Link.

 

 Reglament del Pla d’Estalvi Multinversió

[pdf-embedder url=»https://www.elblogdelaingenieria.com/wp-content/uploads/2018/03/Reglament-Pla-dEstalvi-Multinversió.pdf» title=»Reglament Pla d’Estalvi Multinversió»]

També et pot interessar ...

La pandemia no atura als inventors

Cada any neixen nombrosos projectes duts a terme de la mà de l’enginyeria. Projectes que fan possible el que sembla pràcticament impossible, que busquen solucions a problemes socials, climàtics o de salut i altres enfocats a proporcionar accessibilitat a totes les persones independentment de les seves capacitats. En aquesta publicació presentem 5 invents revolucionaris creats en 2020.