Buscar

La inversió socialment responsable és una moda o ha vingut per quedar-se?

Article de Joan Antoni Fernández García, Director general de Mutuavalors EAFI, SL.

En primer lloc, abans de tractar de respondre aquesta pregunta, convé explicar què es la inversió socialment responsable (ISR) perquè tots tinguem clar de què estem parlant exactament i que no es confongui amb altres tipus d’inversió que es poden trobar al mercat.


Els criteris per a la inversió socialment responsable

Quan parlem d’inversió socialment responsable hem de respectar un seguit de principis que es caracteritzen per respectar i no danyar el medi ambient,  els drets humans, l’entorn sociolaboral, o el bon govern de l’entitat on es vol invertir.

Aclarits aquests criteris i tenint clar en què volem invertir, el pas següent és establir una metodologia per tractar de portar a la pràctica aquesta fórmula, que contempla diferents estadis:

  1. Exclusió de determinades inversions per l’activitat o  el  comportament  de les empreses o els països implicats. Per exemple, excloure aquells països que no respecten la Declaració Universal dels Drets Humans de l’ONU o les empreses que no garanteixen un entorn sociolaboral adequat per als seus empleats, per exemple, ignorant la prohibició expressa de contractació de menors d’edat com a treballadors.
  1. La integració. Consisteix a analitzar de manera quantitativa i qualitativa la informació financera dels emissors dels instruments financers, i treure’n conclusions en termes d’ISR per prendre decisions. Això requereix disposar de molts recursos, ja que s’ha d’adquirir informació a entitats especialitzades, tenir capacitat per analitzar-la adequadament i finalment treure’n conclusions clares abans de prendre decisions d’inversió.
  1. Implicar-se amb les empreses o els estats on es vol invertir. Es tracta d’assistir a les juntes d’accionistes de les empreses exercint el dret de vot, per exemple proposant iniciatives que millorin el seu bon govern i donant-los suport. Això no és a l’abast de tothom, i cal afegir-hi que, a més a més, aquesta implicació només seria efectiva si es mantenen participacions significatives en aquestes empreses. En canvi, una forma d’implicar-se més senzilla però no menys efectiva seria exigir a les gestores de fons i, en general, a les entitats financeres, que estiguin adherides als Principis per a la Inversió Responsable (PRI) de l’ONU i els compleixin, fet que garanteix a l’inversor que aquestes entitats han integrat criteris d’ISR en les seves pràctiques d’inversió i que s’estan implicant en integrar- se en una xarxa global de col·laboració d’inversors en aquesta matèria.

 

La fórmula de la ISR ha vingut per quedar-se

Gràfica: Estudio Global de Inversión 2017, de Schroders

En definitiva, com es pot veure, el món de la ISR té prou desenvolupament perquè es pugui considerar que ha vingut per quedar-se. En qualsevol cas, el que sembla més important és que hi ha un interès creixent per aquest tema entre els inversors, com ha posat de manifest l’Estudio Global de Inversión 2017 de Schroders elaborat aquest any per la gestora Schroders, basat en una enquesta a 22.000 inversors de 30 països. En aquest estudi es conclou que el 78% dels enquestats consideren que la ISR és més important per a ells ara que fa cinc anys i, entre els enquestats espanyols, aquest percentatge puja fins al 81%.

A més a més, el 61% dels espanyols afirma que ha incrementat les seves inversions en productes d’ISR durant els últims cinc anys.

Per finalitzar, una recomanació útil per a aquelles persones que tinguin interès a fer inversions d’aquest tipus: La Mútua, a través de Mutuavalors, pot assessorar i ajudar a seleccionar productes que compleixen realment amb els criteris d’inversió socialment responsable.

També et pot interessar ...

Com gestionar millor els meus diners

En qüestions pecuniàries, el seny sempre serà el nostre millor aliat. El consell més senzill d’aplicar per a qualsevol persona que vulgui invertir és no