«La intenció del Govern ha estat fer més atractius els plans de pensions privats a Espanya”

Després que el passat mes de febrer, el Consell de Ministres aprovés el Reial decret (RD) de Modificació del Reglament de Plans i Fons de Pensions en Matèria de Liquiditat i Reducció de Comissions, entrevistem a Joan Antoni Fernández García, director tècnic d’Estalvi i Pensions de la Mútua, que ens ofereix la seva visió sobre el panorama actual en el qual es troben aquests productes d’estalvi.

 

Entrevista a Joan Antoni Fernández, director tècnic d’Estalvi i Pensions de la Mútua 

 1. En el cas que a partir de l’any 2025 el meu pla de pensions ja tingui una antiguitat superior a 10 anys, es pot recuperar tot el saldo, o només la part que en aquesta data tingui antiguitat superior a 10 anys?
  Només es podran recuperar les aportacions amb més de deu anys d’antiguitat i la rendibilitat assignada a aquestes, però no la part dels drets amb una antiguitat inferior als deu anys.
 2. En la nova modificació del reglament de plans i fons de pensions, es fa referència a la possibilitat de disposició anticipada dels drets econòmics. Quina diferència existeix amb els drets consolidats?
  Els drets consolidats fan referència al saldo que té el partícip en el pla, mentre que els drets econòmics inclouen el saldo que té el beneficiari en el pla. La modificació només es refereix als partícips, perquè actualment no poden disposar dels seus drets si no es dóna una de les causes/contingències previstes en la normativa, mentre que els beneficiaris ja poden cobrar quan desitgin els seus drets, sempre que no facin aportacions.
 3. En el cas de decidir executar la disposició anticipada, s’exigeix presentar alguna documentació?
  No és necessari, ja que la gestora del pla portarà el control de l’antiguitat de les aportacions i la rendibilitat assignada a aquestes.
 4. Com tributarà la recuperació del meu pla de pensions per acollir-se a la disposició anticipada?
  Exactament igual que les prestacions de jubilació, defunció i invalidesa o la disposició anticipada per atur, malaltia greu o altres supòsits especials, és a dir, com a rendiments del treball.
  Cal recordar que els plans de pensions i els PPA (plans de previsió assegurat), només estan subjectes a l’impost de l’IRPF, i amb el tractament de Rendiments del Treball, i no tributen sota cap cas en els impostos del Patrimoni, ni de Successions i/o Donacions. Aquesta és una confusió molt habitual entre els partícips i/o beneficiaris dels plans de pensions.
 5. El fet de reduir les comissions màximes de gestió dels plans, redundarà en una pitjor qualitat de la gestió de les inversions?
  És molt probable si comparem amb els fons d’inversió, on aquells que solen tenir una gestió de qualitat cobren comissions més elevades. També és veritat que potser s’hauria de generalitzar els sistemes de cobrament mixts on una part de la comissió depèn dels resultats obtinguts, doncs en aquest moment hi ha pocs fons de pensions que tinguin aquest tipus de comissions.
 6. Amb quina intenció creu que el govern espanyol ha introduït aquestes noves modificacions en la normativa de plans i fons de pensions?
  Sembla bastant clar que la intenció del govern espanyol ha estat fer més atractius els plans de pensions privats a Espanya, per incrementar el nombre de persones contractants, especialment els més joves, donades les perspectives de reducció de les quanties de les futures pensions públiques de jubilació.
 7. Creu que aquestes mesures seran efectives per fer més atractius els plans de pensions privats a Espanya i acostar-los als clients més joves?
  Hi ha molts dubtes que aquestes mesures siguin efectives per diferents raons:En relació a la flexibilitat en la liquiditat a partir d’una antiguitat de 10 anys, ja existeixen en l’actualitat suposats excepcionals que permeten cobrar els drets consolidats (malaltia greu, atur o desnonament de l’habitatge habitual, etc…).D’altra banda, a Espanya hi ha un cas similar, són les EPSV al País Basc, són productes similars als plans de pensions que ja gaudeixen d’aquesta flexibilitat en la seva liquiditat des de fa anys, i no s’han produït sortides de consideració.I en relació a la reducció de les comissions màximes de gestió i dipòsit, l’any 2014 ja es va produir una reducció de les comissions i aquesta no va suposar un increment significatiu en la contractació de plans de pensions, possiblement perquè els partícips i beneficiaris són més sensibles a les rendibilitats obtingudes que a les comissions cobrades.

 

Informació relacionada

També et pot interessar ...

EAFI, una alternativa per a l’inversor

Què és una EAFI? L’Empresa d’Assessorament Financer (EAFI) és una nova figura d’empresa especialitzada en l’assessorament en matèria d’inversió, pel que fa a recomanacions de

Plan de ahorro

Plans d’estalvi SIALP. Tot el que has de saber

Els plans d’estalvi a llarg termini són un nou producte o instrument d’estalvi, que es realitza entre el contribuent i l’entitat financera o asseguradora i està dirigit principalment a petits inversors.

L’Alzheimer, entre les primeres causes de mort a Espanya

La demència va ser la quarta causa de mort a Espanya durant l’any 2017, segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística. Quan parlem de demència ens referim a les malalties que s’esdevenen quan el cervell ja no funciona correctament. D’entre elles, l’Alzheimer és la més comuna i afecta la memòria, la raó i la conducta.

Les 9 professions del futur de l’enginyeria

A causa de l’avanç de la digitalització, el ventall de perfils laborals demandats pels empresaris és cada vegada més ampli i constantment apareixen feines que fins fa uns anys era impensable que existissin. El sector de l’enginyeria es veu especialment afectat per aquest motiu, és un dels sectors que més vacants genera i és molt difícil cobrir-les.

Nikola Tesla: enginyer i visionari

Nikola Tesla (Croàcia 1856-Nova York, 1943) va ser un físic, matemàtic, enginyer electricista i inventor nord-americà d’origen serbi. És una figura fonamental en la història