Buscar
blockchain enginyeria

L’impuls del Blockchain a l’enginyeria

El blockchain està emergint com una eina innovadora en l’àmbit de l’enginyeria, entre altres. Tot i que s’associa amb les criptomonedes, aquest té diversos àmbits d’actuació en l’enginyeria. Saps quins són? Vegem-los!

Què és el blockchain?

El blockchain és una estructura de dades distribuïda i descentralitzada que registra transaccions de manera segura i transparent. Imagina un llibre de comptabilitat digital compartit per una xarxa d’ordinadors, on cada transacció es registra en un «bloc» i s’encadena amb els anteriors, creant una cadena immutable d’informació. Aquesta tecnologia elimina la necessitat dels intermediaris, així doncs, les operacions es poden fer directament entre l’emissor i el receptor.

Com afecta el blockchain a l’enginyeria?

Aquesta tecnologia té el potencial de transformar la manera en què es gestionen les dades i s’executen els processos en diversos camps d’enginyeria. L’automatització és un clar exemple de com el blockchain està impulsant innovacions tecnològiques, millorant l’eficiència i la transparència en les operacions.

Quines són les àrees claus en què el blockchain actua sobre l’enginyeria?

  • Cadena de subministrament: el blockchain es fa servir per a registrar i verificar tot el procés de la cadena, des de la producció fins a l’entrega o l’ús del material. Això aporta una major transparència i traçabilitat i garanteix la qualitat dels productes.
  • Gestió de projectes: els contractes intel·ligents basats en blockchain permeten garantir el seu compliment i automatitzar els pagaments. A més a més, aquesta eina també permet emmagatzemar tota la informació del projecte de manera segura.
  • Gestió eficient de recursos: mitjançant l’ús de microtransaccions basades en blockchain, es pot comprar i vendre energia (en el cas de la creació de xarxes elèctriques) de manera descentralitzada. Això fomenta l’adopció d’energies renovables i també redueix la dependència als proveïdors tradicionals.
  • Seguretat i manteniment: el blockchain pot millorar la seguretat i el manteniment d’infraestructures importants, com els ponts o les carreteres, per tant, té un paper important en l’enginyeria civil. Es poden afegir sensors en aquestes infraestructures per a monitorar canvis o deterioris i actuar ràpidament.

 El blockchain permet obtenir una major seguretat, flexibilitat i rapidesa. Això desbloqueja una nova era d’innovació i noves possibilitats. És el moment de què l’enginyeria comenci a fer-la servir.

També et pot interessar ...

ahorrar para la jubilación

Més de la meitat dels espanyols no estalvien per a la seva jubilació

Segons un estudi realitzat per UNESPA, la propensió a estalviar entre els espanyols i espanyoles ha disminuït. Actualment, només un 47% dels ciutadans té contractada alguna assegurança o pla de pensions per preparar-se per a la seva jubilació. En total, al voltant de 2 milions de persones han deixat d’estalviar per al seu futur.

La pandemia no atura als inventors

Cada any neixen nombrosos projectes duts a terme de la mà de l’enginyeria. Projectes que fan possible el que sembla pràcticament impossible, que busquen solucions a problemes socials, climàtics o de salut i altres enfocats a proporcionar accessibilitat a totes les persones independentment de les seves capacitats. En aquesta publicació presentem 5 invents revolucionaris creats en 2020.

Diferències entre precisió i exactitud

Signifiquen el mateix els conceptes d’exactitud i precisió? Segons les definicions de la RAE: Precisió: Del llat. praecisio, -ōnis ‘corte’, ‘concisió’. 1. f. Qualitat de