Buscar
blockchain enginyeria

L’impuls del Blockchain a l’enginyeria

El blockchain està emergint com una eina innovadora en l’àmbit de l’enginyeria, entre altres. Tot i que s’associa amb les criptomonedes, aquest té diversos àmbits d’actuació en l’enginyeria. Saps quins són? Vegem-los!

Què és el blockchain?

El blockchain és una estructura de dades distribuïda i descentralitzada que registra transaccions de manera segura i transparent. Imagina un llibre de comptabilitat digital compartit per una xarxa d’ordinadors, on cada transacció es registra en un «bloc» i s’encadena amb els anteriors, creant una cadena immutable d’informació. Aquesta tecnologia elimina la necessitat dels intermediaris, així doncs, les operacions es poden fer directament entre l’emissor i el receptor.

Com afecta el blockchain a l’enginyeria?

Aquesta tecnologia té el potencial de transformar la manera en què es gestionen les dades i s’executen els processos en diversos camps d’enginyeria. L’automatització és un clar exemple de com el blockchain està impulsant innovacions tecnològiques, millorant l’eficiència i la transparència en les operacions.

Quines són les àrees claus en què el blockchain actua sobre l’enginyeria?

  • Cadena de subministrament: el blockchain es fa servir per a registrar i verificar tot el procés de la cadena, des de la producció fins a l’entrega o l’ús del material. Això aporta una major transparència i traçabilitat i garanteix la qualitat dels productes.
  • Gestió de projectes: els contractes intel·ligents basats en blockchain permeten garantir el seu compliment i automatitzar els pagaments. A més a més, aquesta eina també permet emmagatzemar tota la informació del projecte de manera segura.
  • Gestió eficient de recursos: mitjançant l’ús de microtransaccions basades en blockchain, es pot comprar i vendre energia (en el cas de la creació de xarxes elèctriques) de manera descentralitzada. Això fomenta l’adopció d’energies renovables i també redueix la dependència als proveïdors tradicionals.
  • Seguretat i manteniment: el blockchain pot millorar la seguretat i el manteniment d’infraestructures importants, com els ponts o les carreteres, per tant, té un paper important en l’enginyeria civil. Es poden afegir sensors en aquestes infraestructures per a monitorar canvis o deterioris i actuar ràpidament.

 El blockchain permet obtenir una major seguretat, flexibilitat i rapidesa. Això desbloqueja una nova era d’innovació i noves possibilitats. És el moment de què l’enginyeria comenci a fer-la servir.

També et pot interessar ...

El beneficiari d’una assegurança de vida

Segons dades publicades per l’ICEA, a Espanya existeixen gairebé 30 milions d’assegurats d’algun producte de Vida. D’aquests, una tercera part correspon a les modalitats d’Estalvi/Jubilació,

Més ens val ser RESPONSABLES II

L’assegurança de responsabilitat civil Sabies que un nen està assegurat tot el dia? Totes aquestes assegurances són de responsabilitat civil, però són obligatòries? Les assegurances