Cada vegada més empreses opten per implementar plans de previsió social a favor dels seus equips

La pandèmia causada per la COVID-19 ha posat de manifest la necessitat de ser responsables socialment, així com cuidar el nostre entorn més proper per a protegir-lo. Les empreses també s’han adonat d’aquesta necessitat i volen cuidar als seus equips de persones ara més que mai, de manera que són cada vegada més les companyies que han decidit començar a implementar programes de previsió social empresarial. No obstant això, altres moltes no coneixen el significat d’aquest concepte, ni els avantatges que aquests programes suposen, fet que els impedeix implementar el programa que millor s’adapta a elles i als seus equips.

Què és la previsió social?

La previsió social és un mecanisme l’objectiu de la qual consisteix en satisfer les necessitats dels membres integrants de la societat; també funciona com a mesura de protecció davant malalties, atur o vellesa, entre altres. A Espanya, la previsió social es vehicula principalment a través de la Seguretat Social; no obstant això, el sistema públic de la Seguretat Social pot conviure i combinar-se amb sistemes privats, com és el cas dels sistemes de previsió social individual i col·lectiu.

Els programes de previsió social empresarial s’emplacen dins els sistemes de previsió social col·lectius, donat que són implementats per part de les empreses després d’haver negociat les condicions amb els seus respectius equips, treballadors i treballadores.

Avantatges que comporta la implementació d’un programa de previsió social

Implementar un programa de previsió social empresarial comporta nombrosos beneficis tant per a les empreses com per als seus treballadors. El principal benefici des del punt de vista empresarial és que la companyia demostra el compromís de responsabilitat social que té cap als seus equips. Aquests, a la vegada, enforteixen els sentiments de pertinença i fidelitat a l’empresa.

Una altre avantatge a tenir en compte és que la seva implementació pot comportar beneficis fiscals.

El PPSE de La Mútua dels Enginyers ofereix més cobertures i garanteix la rendibilitat  

Si ens centren en la cobertura de la jubilació, La Mútua dels Enginyers ofereix el seu propi Pla de Previsió Social Empresarial (PPSE), el qual està destinat a la jubilació, però amb una sèrie de valors afegits i diferencials per a garantir la rendibilitat dels estalvis, a la vegada que més cobertures. Es tracta d’una assegurança col·lectiva que l’empresa contracta a favor dels seus equips per a cobrir les contingències de jubilació, defunció, invalidesa o dependència.

El PPSE de La Mútua dels Enginyers és una alternativa als plans de pensions d’ocupació, tot i que ambdós plans poden complementar-se. El principal valor diferencial del pla de La Mútua és que permet acumular el capital amb una rendibilitat garantida, ja que ofereix les mateixes avantatges fiscals que els plans de pensions, però sense córrer el risc d’obtenir rendibilitats negatives.

La Mútua dels Enginyers compta amb més de 60 anys d’experiència en el desenvolupament de la previsió social empresarial, de manera que sempre trobaràs el pla que millor s’adapta a tu i a la teva empresa.

També et pot interessar ...

La importància de comptar amb un bon pla de pensions

Un pla de pensions es tracta d’un producte privat d’estalvi que té com a objectiu l’estalvi finalista per a complementar les prestacions públiques. Entre aquestes  contingències que donen dret a recuperar el pla de pensions es troba la jubilació, invalidesa, defunció o dependència. És important assenyalar que, els diners estalviats, no podrà ser retirat tret que es produeixin algunes de les situacions esmentades anteriorment.

Què són els ciberriscos?

Actualment gairebé tothom, sigui en l’àmbit laboral o per lleure, fa servir internet. No obstant això, és probable que no tothom adopti les precaucions necessàries,

Més ens val ser RESPONSABLES II

L’assegurança de responsabilitat civil Sabies que un nen està assegurat tot el dia? Totes aquestes assegurances són de responsabilitat civil, però són obligatòries? Les assegurances

Quin és el mètode més eficient per treure rendiment als meus estalvis?

Estalviar és difícil, ja que ens suposa tenir una quantitat de diners apartada i immòbil que només creix amb les nostres pròpies aportacions. Invertir els nostres estalvis tampoc és fàcil, ja que ens genera incertesa, pensem que no és una activitat per a nosaltres, etcètera. A La Mútua dels Enginyers volem ajudar-te a perdre la por a la inversió, així com a estalviar i a treure el màxim partir als teus diners.