La importància d’emplenar correctamente un comunicat de sinistre d’automòbil

La Declaració Amistosa d’Accident o DAA, més comunament anomenada amb la seva forma castellana “parte” de sinistre, , és un document que s’ha d’emplenar pels conductors implicats en un accident de circulació. L’assegurador haurà de lliurar als seus assegurats exemplars d’aquest document, tal i com disposa la llei.

És important que la informació intruduïda a la declaració determini responsabilitat de forma clara i que estigui signada per ambdós implicats, perquè les asseguradores puguin arribar, segons els convenis estipulats, a un acord amistós que agilitzi les gestions de reparació dels danys materials ocasionats.

En el cas de discrepàncies pel que fa a la versió dels fets amb el conductor del vehícle contrari o si aquest es nega a identificar-se, sospita d’alcoholèmia o consum de drogues, no dubti en contactar amb la autoritat competent. També seria convenient que els avisi en el cas de que haguessin lesions greus, danys materials quantiosos o varis intervinents en el sinistre, perquè es personin en el lloc dels fets i realitzin el corresponent atestat.

Consells per emplenar la declaració de sinistre:

Indiqui la data de sinistre, hora, lloc d’ocurrència i si hi han testimonis dels fets. Marqui amb una X si hi han lesionats. Tot això es localitza a la part superior del document. En el cas de que s’hagin produït lesions, no deixi d’emplenar l’apartat 24, situat al revers.

Ompli les dades d’ambdós intervinents . Pari especial atenció a la columna central. Marqui amb una X la opció corresponent a les circunstàncies del sinistre. Fagi un croquis detallat de la posició dels vehícles, direcció dels mateixos i senyals de trànsit existents.

Marqui i detalli els danys dels vehícles, apartats 10 i 11.

El més important, si està d’acord amb tot el que s’ha informat a la declaració, ja pot signar-la i fer-la signar a l’altre conductor. Cada implicat, ha de quedar-se una còpia, per donar lliurament de la mateixa a les seves corresponents asseguradores. Un cop emplenat, no ha de fer cap modificació, per no alterar els convenis existents entre companyíes. El document deixaria de tenir validesa. Qualsevol anotació posterior a la signatura, pot fer-la al revers, als apartats habilitats.

RECOMANEM MANTENIR LA CALMA I NO ENTRAR EN CONFLICTE AMB L’ALTRE CONDUCTOR

També et pot interessar ...

Marta Franco, professora d’ESO i Batxillerat: “És necessari que les dones STEM difonguin la seva experiència i trajectòria professionals”

Marta Franco Pons, professora d’ESO i Batxillerat de l’escola Canigó de Barcelona, destaca que la manca d’interès de les alumnes en el sector STEM ve donada, en la majoria d’ocasions, pel desconeixement del món professional. Per això és molt necessari que, tant pares com professors, incideixin en l’assessorament i l’acompanyament de les noies durant les etapes de Secundària i Batxillerat.

La robotització de la construcció

La construcció s’està recuperant lentament després de la crisi immobiliària. No obstant això, la crisi no només ha transformat un sector clau en l’economia com