La importància d’emplenar correctamente un comunicat de sinistre d’automòbil

La Declaració Amistosa d’Accident o DAA, més comunament anomenada amb la seva forma castellana “parte” de sinistre, , és un document que s’ha d’emplenar pels conductors implicats en un accident de circulació. L’assegurador haurà de lliurar als seus assegurats exemplars d’aquest document, tal i com disposa la llei.

És important que la informació intruduïda a la declaració determini responsabilitat de forma clara i que estigui signada per ambdós implicats, perquè les asseguradores puguin arribar, segons els convenis estipulats, a un acord amistós que agilitzi les gestions de reparació dels danys materials ocasionats.

En el cas de discrepàncies pel que fa a la versió dels fets amb el conductor del vehícle contrari o si aquest es nega a identificar-se, sospita d’alcoholèmia o consum de drogues, no dubti en contactar amb la autoritat competent. També seria convenient que els avisi en el cas de que haguessin lesions greus, danys materials quantiosos o varis intervinents en el sinistre, perquè es personin en el lloc dels fets i realitzin el corresponent atestat.

Consells per emplenar la declaració de sinistre:

Indiqui la data de sinistre, hora, lloc d’ocurrència i si hi han testimonis dels fets. Marqui amb una X si hi han lesionats. Tot això es localitza a la part superior del document. En el cas de que s’hagin produït lesions, no deixi d’emplenar l’apartat 24, situat al revers.

Ompli les dades d’ambdós intervinents . Pari especial atenció a la columna central. Marqui amb una X la opció corresponent a les circunstàncies del sinistre. Fagi un croquis detallat de la posició dels vehícles, direcció dels mateixos i senyals de trànsit existents.

Marqui i detalli els danys dels vehícles, apartats 10 i 11.

El més important, si està d’acord amb tot el que s’ha informat a la declaració, ja pot signar-la i fer-la signar a l’altre conductor. Cada implicat, ha de quedar-se una còpia, per donar lliurament de la mateixa a les seves corresponents asseguradores. Un cop emplenat, no ha de fer cap modificació, per no alterar els convenis existents entre companyíes. El document deixaria de tenir validesa. Qualsevol anotació posterior a la signatura, pot fer-la al revers, als apartats habilitats.

RECOMANEM MANTENIR LA CALMA I NO ENTRAR EN CONFLICTE AMB L’ALTRE CONDUCTOR

També et pot interessar ...

assegurança de vida

Què val la meva vida?

La meva vida no té preu! Aquesta seria la resposta de la gran majoria de nosaltres a la pregunta de quant val la nostra vida. En una societat regida per un capitalisme ferotge i on tot té un preu, la única cosa que els diners no poden fer (de moment) és evitar la mort.

Nikola Tesla: enginyer i visionari

Nikola Tesla (Croàcia 1856-Nova York, 1943) va ser un físic, matemàtic, enginyer electricista i inventor nord-americà d’origen serbi. És una figura fonamental en la història

Les pròtesis, les grans oblidades en les assegurances mèdiques

Tots hem sentit a parlar de pròtesis en algun moment. Alguns, potser, en tenim alguna o coneixem algú que en té. Siguin ortopèdiques, dentals o implants, les pròtesis acostumen a ser molt cares i, en moltes ocasions, requereixen una intervenció quirúrgica per tal d’implantar-les, així com d’un període de rehabilitació, d’acostumar-se a tenir-les i, sobretot, a utilitzar-les.