Baròmetre de perspectives dels professionals de les infraestructures i l’enginyeria

Tots sabem que les oportunitats a Espanya són bastant escasses, però en la major part de les ofertes de feina qualificada es continuen buscant titulats en diferents enginyeries, especialment les relacionades amb les TIC, i per suposat la formació complementària en gestió i idiomes els obren encara més oportunitats laborals.

És una tendència que s’ha anat consolidant amb els anys amb l’auge de les noves tecnologies en un món cada vegada més globalitzat.

A continuació us mostrem un baròmetre sobre algunes de les dades més interessants de les oportunitats professionals de les infraestructures i l’enginyeria de l’any passat 2014:

• Estudis elaborats per l’escola per a enginyers Structuralia, assenyala que un 15,4% dels més de 2.000 enquestats estaria disposat a treballar fora del seu país d’origen amb un augment mínim del 25% en el seu sou actual, el 57,3% ho faria si l’increment fos del 50% i el 46,9% dels professionals sense feina s’aniria per menys de 45.000 euros anuals.

• Un 65,5% dels professionals de les infraestructures que han arribat a un lloc directiu, tenen titulació de postgrau universitària.

• El 30,3% dels professionals espanyols que treballen en aquests sectors d’infraestructures o enginyeria, tenien una retribució superior a 45.000 € bruts anuals.

• El 24,5% dels professionals del sector d’infraestructures i enginyeria es trobaven en situació d’atur, mentre que un 5,7% dels enquestats havien decidit emprendre una iniciativa empresarial per compte propi.

• Dels professionals aturats de llarga durada (més de dos anys) en aquests sectors, el 71,4% no comptava amb titulació de màster o postgrau universitari.

• Llatinoamèrica s’emporta els consensos més amplis dels contractats per alguna empresa: el 72,8% dels quals veu a Amèrica del Sud «moltes possibilitats». El mateix opina el 53,8% dels treballadors per compte aliè i el 63% dels que es troben a l’atur.

• A més, hem d’afegir que els professionals de les infraestructures i les enginyeries a Espanya que es troben en situació d’atur, veuen més possibilitats laborals en el Continent Americà i en països de l’Orient Mitjà.

• La majoria dels entrevistats coincideixen que un dels principals problemes és la falta d’equiparació dels seus títols al Marc Europeu de Qualificacions per part del Govern. Ja que això impossibilita per a molts d’ells el poder ser contractats.

També et pot interessar ...

Energía renovable

Com integrar la compra d’energia en un model sostenible

Durant els últims anys l’energia ha anat prenent un paper cada vegada més important en les empreses, convertint-se en una categoria estratègica per a moltes companyies. D’altra banda, la sostenibilitat i el compromís amb el medi ambient prenen cada vegada més protagonisme en les activitats empresarials.

Declaració electrònica d’accident

TIREA (Tecnologies de la Informació i Xarxes per a les Entitats Asseguradores) facilita l’aplicació sense cost per smartphones, sota plataformes Android i IOS, Declaración iDea,