Baròmetre de perspectives dels professionals de les infraestructures i l’enginyeria

Tots sabem que les oportunitats a Espanya són bastant escasses, però en la major part de les ofertes de feina qualificada es continuen buscant titulats en diferents enginyeries, especialment les relacionades amb les TIC, i per suposat la formació complementària en gestió i idiomes els obren encara més oportunitats laborals.

És una tendència que s’ha anat consolidant amb els anys amb l’auge de les noves tecnologies en un món cada vegada més globalitzat.

A continuació us mostrem un baròmetre sobre algunes de les dades més interessants de les oportunitats professionals de les infraestructures i l’enginyeria de l’any passat 2014:

• Estudis elaborats per l’escola per a enginyers Structuralia, assenyala que un 15,4% dels més de 2.000 enquestats estaria disposat a treballar fora del seu país d’origen amb un augment mínim del 25% en el seu sou actual, el 57,3% ho faria si l’increment fos del 50% i el 46,9% dels professionals sense feina s’aniria per menys de 45.000 euros anuals.

• Un 65,5% dels professionals de les infraestructures que han arribat a un lloc directiu, tenen titulació de postgrau universitària.

• El 30,3% dels professionals espanyols que treballen en aquests sectors d’infraestructures o enginyeria, tenien una retribució superior a 45.000 € bruts anuals.

• El 24,5% dels professionals del sector d’infraestructures i enginyeria es trobaven en situació d’atur, mentre que un 5,7% dels enquestats havien decidit emprendre una iniciativa empresarial per compte propi.

• Dels professionals aturats de llarga durada (més de dos anys) en aquests sectors, el 71,4% no comptava amb titulació de màster o postgrau universitari.

• Llatinoamèrica s’emporta els consensos més amplis dels contractats per alguna empresa: el 72,8% dels quals veu a Amèrica del Sud “moltes possibilitats”. El mateix opina el 53,8% dels treballadors per compte aliè i el 63% dels que es troben a l’atur.

• A més, hem d’afegir que els professionals de les infraestructures i les enginyeries a Espanya que es troben en situació d’atur, veuen més possibilitats laborals en el Continent Americà i en països de l’Orient Mitjà.

• La majoria dels entrevistats coincideixen que un dels principals problemes és la falta d’equiparació dels seus títols al Marc Europeu de Qualificacions per part del Govern. Ja que això impossibilita per a molts d’ells el poder ser contractats.

També et pot interessar ...

ARAG Viatge combinat

Ara que ens trobem a punt de començar el període de vacances, ARAG ens facilita una guia legal pel que fa a la contractació dels