Quins avantatges ofereix una EAFI per a l’inversor?

Les EAFI són empreses independents d’assessorament financer. En aquest blog vam recollir les característiques d’aquests serveis independents d’assessorament financer i gestió patrimonial. En el nostre article sobre les EAFI explicàvem que la tasca d’una EAFI és «fer una sèrie de recomanacions i assessoraments personals, relacionats amb la inversió en instruments financers, en matèries com ara l’estructuració de capital, l’estratègia industrial i altres serveis relacionats amb fusions o adquisicions».

Quins avantatges ofereix una EAFI per a l’inversor? Una EAFI assessora de manera independent i, a més, ofereix diferents beneficis per a la persona o l’empresa que hi acudeix per assessorar-se:
– Independència. L’EAFI no té conflictes d’interessos en la seva relació amb els clients i les entitats financeres.
– Transparència. Els acords de l’EAFI amb entitats financeres, agències i societats de valors i gestors de fons són coneguts pels clients.
– Seguretat. Una EAFI està autoritzada i supervisada per la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) i necessita complir una sèrie d’obligacions i requisits en matèria de formació, experiència, coneixements, infraestructura i mitjans de treball. La regulació i el control de les EAFI a través de la CNMV protegeixen els clients, els inversors i els usuaris de serveis financers.
– Una EAFI no ven; assessora. No és comercialitzadora de productes d’inversió, sinó que assessora sobre el rumb que han de prendre les inversions financeres del client.
– Una EAFI fa recomanacions objectives sobre una àmplia gamma d’instruments (bons, fons d’inversió, accions, dipòsits…) i sobre un gran ventall de proveïdors (diferents emissors, entitats financeres, gestores de fons…).
– Especialització. L’EAFI és una empresa altament especialitzada en assessorament financer.
– Personalització del servei. Una EAFI ofereix assessorament, solucions i recomanacions personalitzades exclusivament al seu client tenint en compte el seu perfil i les seves necessitats i interessos.
– Visió pròpia del mercat. Les EAFI elaboren periòdicament informes propis sobre la situació econòmica i dels mercats financers.
– Estalvi dels costos. L’EAFI ajuda a estalviar costos en comissions d’intermediació.

La Mútua dels Enginyers té la seva pròpia empresa EAFI: Mutuavalors EAFI, els assessors financers dels enginyers. Aquest servei d’assessorament de la Mútua dels Enginyers presenta tots els avantatges que ofereix una EAFI. L’objectiu de Mutuavalors EAFI és assessorar, no comercialitzar productes financers. Des d’aquesta òptica de l’assessorament professional, el seu equip d’assessors ofereix els serveis següents:

– Detecció de necessitats i perfil inversor.
– Diagnòstic i propostes de millora del patrimoni financer.
– Assessorament en el servei de banca privada dirigida a grans patrimonis.
– Disseny, seguiment i actualització de carteres de fons d’inversió.
– Assessorament en la utilització de productes estructurats com a instruments de cobertura o d’inversió.
– Planificació global: financera, fiscal i hereditària.
– Planificació de la jubilació: selecció de plans de pensions i altres productes financers destinats a cobrir la jubilació.
– Assessorament en la utilització del unit linked com a instrument òptim de planificació.

Mutuavalors EAFI assessora de manera totalment independent sobre fons d’inversió, unit linked i gestió de patrimonis.

També et pot interessar ...

La història del cub de Rubik

Mentre que al continent americà Larry Nichols i Frank Fox van començar a desenvolupar cada un pel seu compte dos trencaclosques compostos per peces rotables,

SIALP: nou producte d’estalvi

L’any 2015 ha entrat en vigor una reforma fiscal que ha inclòs noves opcions per als estalviadors. Una d’aquestes opcions és un nou producte d’estalvi