Els enginyers, entre els professionals amb més prestigi social segons el CIS

No totes les professions tenen el mateix prestigi social, i això ho saben els alumnes, els professors, els pares, els fills… La imatge social de les professions no és un tema intranscendent. La confiança de les persones, les empreses i la societat sobre un col·lectiu professional determinat té nombroses implicacions sobre la pròpia professió. Generalment, hi ha més predisposició a confiar en el que coneixem més; i a l’inrevés, tenim menys tendència a confiar en el que desconeixem. Això mateix passa en l’àmbit professional. Les professions més conegudes tendeixen a generar més confiança entre les persones i les menys conegudes tenen una imatge més feble. La percepció social de les professions és molt canviant d’una professió a una altra. Davant d’aquesta realitat cal preguntar-se: quina imatge tenen les professions vinculades a l’enginyeria?

El desconeixement i la manca de comunicació del valor que aporta a la societat una professió determinada van en perjudici de la pròpia professió. La mala imatge d’una professió pot arribar a facilitar l’intrusisme; pot comportar un menor reconeixement laboral i econòmic, a més d’una menor demanda d’estudiants que en el futur vulguin exercir aquesta professió, i, també, pot provocar grans problemes en el desenvolupament i el creixement de les expectatives laborals dels titulats. Per tot això, la imatge dels professionals de l’enginyeria és molt important en tots els seus aspectes.

L’enquesta sobre prestigi ocupacional i estructura social elaborada pel Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS) ens ajuda a conèixer quina imatge tenen els professionals de l’enginyeria entre totes les professions. Aquesta enquesta sorgeix, tal com explica el mateix organisme, «de l’interès per conèixer els canvis en l’estructura social espanyola en les últimes dècades i, també, de l’interès per actualitzar l’escala de prestigi ocupacional realitzada pel CIS el 1991 i el 1994». Aquest estudi s’ha dissenyat, principalment, per obtenir informació sobre les causes i les conseqüències dels canvis que s’han esdevingut en l’estructura social espanyola al llarg de les últimes dècades.

Les enginyeries es troben entre les professions més ben valorades. A continuació esmentem les principals valoracions d’algunes enginyeries en l’enquesta del CIS:
Enginyers aeronàutics: 78,86
Enginyers d’electricitat: 76,17
Enginyers electrònics: 76,17
Enginyers de telecomunicacions: 76,17
Enginyers industrials: 75,72
Enginyers químics: 75,72
Enginyers de mines: 75,72
Enginyers ambientals: 75,72
Enginyers mecànics: 75,72
Enginyers en construcció i obra civil: 75,25
Enginyers informàtics d’aplicacions: 72,46
Enginyers agrònoms: 70,06
Enginyers de monts: 70,06
Enginyers informàtics de sistemes: 69,42

Entre les 285 professions que recullen les enquestes, les enginyeries estan molt per sobre de la mitjana de prestigi social. En la classificació global, l’Enginyeria Aeronàutica ocupa la setena posició; l’Enginyeria de Telecomunicacions, la desena posició; les enginyeries industrials es troben en tretzè lloc, i les enginyeries de camins, en el catorzè.

També et pot interessar ...

Teletrabajo

Teletreball? Sí, però t’has de prevenir

La pandèmia provocada per la Covid-19 ha portat amb ella el teletreball, que ha vingut per a quedar-se. Aquesta modalitat de treball permet la conciliació familiar i augmenta la productivitat. Tot i això, no podem oblidar l’existència de riscos com els accidents domèstics.

Equip e-Ride ETSEIB

Un grup d’estudiants del ETSEIB participen el proper Juliol en l’Smart Moto Challenge, que es celebra al Circuit de Catalunya. La competició reuneix equips de