Què passa quan un enginyer està de baixa laboral?

La baixa laboral o la incapacitat temporal per accident o per malaltia és més comuna del que podem arribar a pensar. De mitjana, les baixes laborals per malaltia tenen una durada de 38 dies a l’any i és un dels contratemps que més impacte té en les empreses i en els treballadors. Els enginyers tampoc no s’escapen d’aquestes estadístiques.

Quan una persona que exerceix una professió dins el sector de l’enginyeria pateix una lesió, presenta una malaltia o ha estat víctima d’un accident que impedeix que pugui estar capacitat per exercir durant un temps (indefinit o definit), serà recompensat amb una sèrie de prestacions pel fet que està sent allunyat de la seva feina i, per tant, de la seva font d’ingressos.

Durant el temps que es consideri que el treballador no estarà operatiu, tindrà un subsidi que cobreix el període d’incapacitat laboral.

Però, què passa exactament quan un enginyer (i qualsevol professional) està de baixa laboral? En primer lloc, l’enginyer que està de baixa no pot treballar, ja que s’entén que en aquest període està destinat exclusivament a recuperar la seva salut. En funció del tipus de baixa laboral, pot tenir restringides algunes activitats, com ara els esports o desenvolupar activitats que impliquin un esforç físic important.

Viatjar o desplaçar-se fora de la seva regió pot també tenir restriccions segons el tipus de baixa laboral que tingui el treballador. Incomplir les restriccions que detalla cada tipus de baixa laboral implica cometre frau.

Els enginyers poden mantenir el seu nivell d’ingressos en una baixa laboral si contracten assegurances especials que cobreixin aquestes situacions. La Mútua dels Enginyers té una assegurança de baixa laboral que garanteix el pagament d’una quantitat per dia de baixa laboral, fins a un màxim de dos anys. Es pot contractar amb franquícies de 7, 15, 30 i 90 dies. Per exemple: una prestació mensual de 1.200 euros amb una franquícia de 15 dies per a un home de 35 anys té un cost de 26,32 euros al mes.

Aquest assegurança de baixa laboral per a enginyers consisteix en un subsidi diari per a situacions d’incapacitat temporal. La cobertura d’aquesta assegurança es divideix en dos trams, que es contracten separadament, un de fins a 90 dies de baixa i l’altre a partir de 90 dies de baixa. Al web de La Mútua dels Enginyers s’inclou tota la informació d’aquesta assegurança de baixa laboral.

També et pot interessar ...

Trencant estereotips: Deu dones STEM de les que no hauràs sentit a parlar

Segons les dades proporcionades per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), el percentatge de dones que estudien carreres STEM (Ciències, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques) és del 29’49%. D’aquest percentatge el 57’37% correspon a carreres científiques mentre que, en els camps de la tecnologia, les enginyeries i les matemàtiques, les dones representen menys del 40% de l’alumnat. Aquestes xifres són alarmants i mostren la manca de referents femenins i, en definitiva, de reconeixement públic de la feina de la dona en els camps STEM. Només trencant amb aquests estereotips de gènere aconseguirem fomentar el seu interès per aquestes carreres i començar a esquerdar el sostre de vidre i causar un impacte rellevant en la bretxa de gènere.

El millor estalvi: el que no tributa

Al mercat financer podem trobar nombrosos productes d’estalvi i d’inversió que permeten crear un “coixí econòmic” de cara a la jubilació i el futur. La