Quines diferències hi ha entre un pla de pensions i un PPA?

Resum: Els plans de pensions són fons de pensions: Instruments regulats legalment que neixen per complementar el règim públic de la Seguretat Social. Els plans de previsió assegurats (PPA) constitueixen una assegurança amb capital i interés garantit.

L’estalvi per a la jubilació adquireix més protagonisme en un entorn d’envelliment de la població i de debilitat de les pensions públiques. Planificar la jubilació és fonamental i en aquest blog s’han facilitat alguns consells per fer-ho. En un article d’aquest blog es recordava que és important que els treballadors tinguin en compte que, en el futur, la seva pensió pública no estarà garantida, per la qual cosa hauran d’estalviar i invertir si volen mantenir el seu nivell de vida un cop jubilats.

Estalvi per a la jubilació, dos opcions: Plans de Pensions i Plans de Previsió Assegurats (PPA)

Al llarg de diferents articles d’aquest blog s’han analitzat temes relacionats amb les pensions i l’estalvi per a la jubilació. A l’hora d’estalviar per a la pensió ens trobem amb dos productes molt específics i semblants: els plans de pensions i els plans de previsió assegurats (PPA).

Els plans de pensions són instruments regulats legalment que neixen per complementar el règim públic de la Seguretat Social. Són de caràcter privat, voluntari i lliure, encara que poden tenir funcions complementàries del sistema de la Seguretat Social.

Els plans de previsió assegurats (PPA) constitueixen una assegurança amb característiques que els fan semblants als plans de pensions, tot i que precisament el fet de ser un producte assegurador (amb un interès garantit) els fa diferents.

Destaquem les principals característiques d’un PPA:
– Es tracta d’un contracte d’assegurança que ofereix una garantia d’interès i utilitza tècniques actuarials.
– Han de coincidir en la mateixa persona les figures del prenedor, de l’assegurat i del beneficiari, encara que es generaran drets a prestacions a favor de tercers en cas de defunció.
– Els recursos d’un pla de previsió assegurat es poden mobilitzar a un altre pla.

Els plans de pensions i els PPA tenen una tributació similar. Són il·líquids, ja que tenen unes normes molt estrictes per al seu rescat i es poden traspassar a un altre pla.

En principi, els plans de pensions i els PPA són molt similars. Llavors, què els distingeix?

1. Els plans de previsió assegurats (PPA) garanteixen per llei una rendibilitat mínima mitjançant tècniques actuarials, mentre que la rendibilitat dels plans de pensions no està garantida.

2. Els plans de pensions són un instrument dels fons de pensions, mentre que els PPA són una assegurança.

3. Els plans de previsió assegurats garanteixen un capital aportat per llei, mentre que els plans de pensions no tenen obligació legal de garantir el capital aportat.

4. Les figures són diferents en cada cas: mentre que en el PPA hi ha les figures del prenedor, de l’assegurat i del beneficiari, el pla de pensions posseeix les figures del partícip del pla i del beneficiari d’aquest pla.

Finalment, els PPA són productes d’estalvi per a la jubilació dissenyats per entitats asseguradores, mentre que els plans de pensions depenen d’entitats gestores de plans de pensions.

La Mútua dels Enginyers està especialitzada en l’estalvi i en pensions per a enginyers. Actualment, La Mútua disposa d’una àmplia oferta de solucions perquè els professionals de l’enginyeria estalviïn amb vista a la jubilació.

També et pot interessar ...

Congressos d’enginyeria el 2015

L’organització d’un congrés no és una tasca fàcil, però no només en el sentit administratiu sinó també per l’àmbit protocol•lari del mateix. Actualment es realitzen

Declaració electrònica d’accident

TIREA (Tecnologies de la Informació i Xarxes per a les Entitats Asseguradores) facilita l’aplicació sense cost per smartphones, sota plataformes Android i IOS, Declaración iDea,