La importància de les habilitats directives de l’enginyer

Actualment l’entorn empresarial és cada vegada més complex i es troba en un canvi continu. Estem vivint una nova era marcada per una revolució digital i una globalització social, econòmica i cultural.

Per poder facilitar l’adaptació dels enginyers que aspiren a llocs directius, cal que tinguin una sèrie d’habilitats, coneixements teòrics i pràctics necessaris per desenvolupar les capacitats que un bon gestor ha de tenir i que s’anomenen habilitats directives. Els enginyers no poden ser aliens a tota la revolució digital i globalització que està experimentant la societat i les empreses. Per això, aquests canvis també exigeixen als enginyers a desenvolupar noves habilitats més enllà de les apreses en la seva formació inicial i en els seus entorns de treball passats.

Cada vegada és més comú enginyers que ocupen llocs de màxima responsabilitat en les empreses. Poden trobar-se en llocs com a presidents, consellers delegats o directors generals de grans empreses. A més, llocs de responsabilitats comercials i en altres àrees d’una empresa són cada vegada més familiars a directius amb formació en enginyeria.

Però la falta d’una formació específica en habilitats directives és també una queixa bastant freqüent de les agrupacions professionals d’enginyers.

Per cobrir aquesta llacuna ja hi ha moltes universitats que ofereixen titulacions d’enginyeria i administració i direcció d’empreses.

L’objectiu d’aquests estudis és apropar al màxim els estudis d’enginyeria a la demanda que el mercat laboral fa dels professionals de l’enginyeria.

Per tant, el perfil d’enginyer haurà de tenir un caràcter menys tècnic i més pluridisciplinar.

La formació complementària que més es troba a faltar en la formació dels enginyers és la relacionada amb els coneixements de gestió empresarial en general: habilitats en disciplines relacionades amb l’economia i l’organització empresarial.

Entre les habilitats directives més necessàries estan:
• Una bona gestió del temps: d’un mateix per millorar la pròpia eficàcia.
• El lideratge i la gestió d’equips: això implica tenir confiança en un mateix. Ser actiu i dinàmic és fonamental a l’hora de desenvolupar equips estables i de major rendibilitat.
• Intel•ligència emocional i la gestió de l’estrès: la presa de consciència d’un mateix i per tant, la capacitat de mantenir sota control les nostres emocions, es fa especialment recomanable per a poder enfrontar-nos de manera contínua a nous desafiaments laborals exigint-nos una capacitat d’adaptació extraordinària.
• Capacitat de negociació: les habilitats de negociació són fonamentals per a resoldre, de forma satisfactòria, possibles conflictes i acordar línies de col•laboració beneficioses amb proveïdors o clients.
• Dominar cada habilitat directiva: entenent la seva lògica i interacció en el món de l’empresa i aprenent les tècniques i eines per a la seva aplicació amb èxit.
• Aprofundir en el coaching: com a tipus de formació i de desenvolupament professional.

A això cal afegir que els enginyers de la revolució digital i de la globalització han de tenir una base sòlida per a poder treballar en diferents idiomes, països i cultures. Finalment, tot enginyer amb responsabilitats directives ha d’estar al dia de totes les tendències i novetats en l’àmbit digital com aplicacions mòbils, nous dispositius, programari, xarxes socials i startups relacionats amb el seu negoci i sector empresarial.

També et pot interessar ...

El beneficiari d’una assegurança de vida

Segons dades publicades per l’ICEA, a Espanya existeixen gairebé 30 milions d’assegurats d’algun producte de Vida. D’aquests, una tercera part correspon a les modalitats d’Estalvi/Jubilació,

Declaració de la Renda

La declaració de la renda o de l’IRPF és el moment estel·lar de l’any en el qual tots els ciutadans es preocupen per les seves