Enginyers sense fronteres

Actualment hi ha associacions sense ànim de lucre centrades en la cooperació per al desenvolupament per tal de garantir l’accés universal a serveis bàsics per al canvi social i l’enfortiment de poblacions desfavorides.

Normalment en aquestes associacions participen i col•laboren professionals, docents i estudiants d’enginyeria. Les persones que participen en aquestes associacions són voluntaris i socis.

A Espanya tenim a ESF (Enginyeria Sense Fronteres) que és una associació de cooperació que es caracteritza per ser aconfessional i apartidista.

ESF és un projecte original que abarca diversos camps d’actuació:
• Projectes de cooperació
• Educació per al desenvolupament
• Recerca i incidència

Des d’Enginyeria Sense Fronteres promouen diferents programes i accions entre les que destaquen les següents:
• Programes i projectes de cooperació per al desenvolupament al Sud i en l’anomenat Quart Món.
• Formació i recerca en tecnologia per al desenvolupament humà en el Nord.
• Accions i campanyes de sensibilització.

És a dir, duen a terme un seguit d’accions per a la transformació social i participació democràtica.

Aquest tipus d’associacions com Enginyeria Sense Fronteres són possibles gràcies al treball de voluntaris, al personal contractat i també gràcies als fons que aporten els socis i sòcies, de forma particular, institucions o subvencions públiques.

L’objectiu d’Enginyeria Sense Fronteres és poder contribuir a que l’opinió pública s’impliqui en la transformació social i vegi que és possible poder construir un món més just i solidari.

Per poder desenvolupar la seva tasca, Enginyeria Sense Fronteres compta amb la presència en diversos àmbits de la nostra societat:
• A través de les universitats l’organització Enginyeria Sense Fronteres ajuda a la creació d’espais crítics, amb debats, formació i investigació en Cooperació per al Desenvolupament. Creant així un impuls a l’educació per al Desenvolupament, especialment a les universitats amb escoles d’enginyeria.

• L’altre àmbit d’actuació és a través del món professional, col•legis professionals d’enginyeria o empreses de l’àmbit tècnic, per donar suport i difondre activitats de l’organització.

Les principals associacions que formen part de la Federació Espanyola d’Enginyeria Sense Fronteres són:
Enginyeria Sense Fronteres Aragó, la d’Astúries, a Castella i Lleó, Cantàbria, Catalunya, Galícia, Illes Balears, Madrid, Màlaga, Múrcia, Navarra, País Basc, Andalusia i València.

En definitiva, Enginyeria Sense Fronteres promou la formació específica en matèria de cooperació internacional i tecnologia per al desenvolupament humà. El seu objectiu final és poder sensibilitzar els futurs professionals d’enginyeria en la dimensió social i internacional de la seva tasca.

També et pot interessar ...

enginyeria camp laboral

Quina enginyeria té major camp laboral?

Tens clar que vols estudiar una enginyeria, però no saps quina d’elles? És normal que tinguis dubtes. L’enginyeria té molts camps per especialitzar-se i és possible que t’agradi més d’un d’ells.