Enginyers sense fronteres

Actualment hi ha associacions sense ànim de lucre centrades en la cooperació per al desenvolupament per tal de garantir l’accés universal a serveis bàsics per al canvi social i l’enfortiment de poblacions desfavorides.

Normalment en aquestes associacions participen i col•laboren professionals, docents i estudiants d’enginyeria. Les persones que participen en aquestes associacions són voluntaris i socis.

A Espanya tenim a ESF (Enginyeria Sense Fronteres) que és una associació de cooperació que es caracteritza per ser aconfessional i apartidista.

ESF és un projecte original que abarca diversos camps d’actuació:
• Projectes de cooperació
• Educació per al desenvolupament
• Recerca i incidència

Des d’Enginyeria Sense Fronteres promouen diferents programes i accions entre les que destaquen les següents:
• Programes i projectes de cooperació per al desenvolupament al Sud i en l’anomenat Quart Món.
• Formació i recerca en tecnologia per al desenvolupament humà en el Nord.
• Accions i campanyes de sensibilització.

És a dir, duen a terme un seguit d’accions per a la transformació social i participació democràtica.

Aquest tipus d’associacions com Enginyeria Sense Fronteres són possibles gràcies al treball de voluntaris, al personal contractat i també gràcies als fons que aporten els socis i sòcies, de forma particular, institucions o subvencions públiques.

L’objectiu d’Enginyeria Sense Fronteres és poder contribuir a que l’opinió pública s’impliqui en la transformació social i vegi que és possible poder construir un món més just i solidari.

Per poder desenvolupar la seva tasca, Enginyeria Sense Fronteres compta amb la presència en diversos àmbits de la nostra societat:
• A través de les universitats l’organització Enginyeria Sense Fronteres ajuda a la creació d’espais crítics, amb debats, formació i investigació en Cooperació per al Desenvolupament. Creant així un impuls a l’educació per al Desenvolupament, especialment a les universitats amb escoles d’enginyeria.

• L’altre àmbit d’actuació és a través del món professional, col•legis professionals d’enginyeria o empreses de l’àmbit tècnic, per donar suport i difondre activitats de l’organització.

Les principals associacions que formen part de la Federació Espanyola d’Enginyeria Sense Fronteres són:
Enginyeria Sense Fronteres Aragó, la d’Astúries, a Castella i Lleó, Cantàbria, Catalunya, Galícia, Illes Balears, Madrid, Màlaga, Múrcia, Navarra, País Basc, Andalusia i València.

En definitiva, Enginyeria Sense Fronteres promou la formació específica en matèria de cooperació internacional i tecnologia per al desenvolupament humà. El seu objectiu final és poder sensibilitzar els futurs professionals d’enginyeria en la dimensió social i internacional de la seva tasca.

També et pot interessar ...

Més ens val ser RESPONSABLES

Podem definir la responsabilitat com ‘l’obligació de respondre dels nostres actes i de reparar els danys causats als altres’. Qui comet aquests actes haurà de