Las Mutualidades

Què en saps del mutualisme social?

El mutualisme és un moviment social i econòmic que recull aquelles tendències associatives dels éssers humans per aconseguir satisfer les seves necessitats individuals a través de la cooperació voluntària i l’ajuda mútua, en un sistema basat en la solidaritat. Així, s’aconsegueix un objectiu que afavoreix totes les parts.

Una mutualitat o mútua, és una entitat sense ànim de lucre constituïda sota aquests preceptes de col·laboració i solidaritat. Les persones uneixen esforços per tenir accés a uns serveis basats en la confiança i la reciprocitat, i a uns preus molt assequibles pel col·lectiu. Està formada per mutualistes, que en són socis i, per tant, propietaris de la mutualitat amb ple dret a participar a les Juntes Generals i, en cas que hi hagi, rebre els beneficis que els correspongui. La part del capital acumulat que no es reparteix en dividends serveix per brindar serveis atractius als mutualistes.

“La Mútua dels Enginyers implica que els beneficis de l’entitat es reverteixen
en els seus mutualistes i les seves famílies”.

El caràcter no lucratiu de La Mútua dels Enginyers implica que els beneficis de l’entitat es reverteixen en els seus mutualistes i les seves famílies. Per exemple: amb comissions inferiors a les de mercat i tarifes d’assegurances fins a un 50% més econòmiques que les d’empreses asseguradores convencionals.

Els origens del mutualisme

L’origen de les mutualitats neix al segle XVIII a l’Anglaterra de l’Edat Mitjana, on les guildes medievals funcionaven amb petits grups de persones que adquirien el compromís de suportar una despesa comuna per malaltia o enterrament d’un dels seus membres.

Al llarg de la història veiem com el moviment mutualista ha anat creant diferents organitzacions com les sociétés de secours mutuels franceses del segle XIX. Moltes associacions eren constituïdes per comerciants i mercaders que s’agrupaven en gremis. Un altre exemple molt estès Espanya eren els Monts de Pietat: caixes d’estalvi sense ànim de lucre que, amb la finalitat d’ajudar a les classes més desfavorides, podien obtenir micropréstecs a canvi de deixar un objecte com a penyora.

Durant el temps de la Revolució  Industrial, quan els drets i la situació laboral dels treballadors era molt precària, molts moviments socialistes formaven caixes de socors o dipòsits de diners. Els diners que es dispositaven en aquests fons, constituïts per les aportacions dels treballadors de les fàbriques, s’utilitzaven per percebre en un futur una pensió de jubilació, baixa per malaltia, o per una pensió de viudetat.

El concepte de mutualisme, avui

Avui, la previsió social presenta grans dificultats als estats, que poden arribar a endeutar-se perillosament. L’augment de les pensions i la reducció del nombre de treballadors actius fa que el mutualisme sigui una opció a tenir en compte, per assegurar-se uns ingressos que permetin mantenir un nivell de vida més enllà de la jubilació.

Les mútues d’assegurances són un tipus de mutualitat que es dedica exclusivament a l’activitat asseguradora. Es poden classificar de la següent manera:

    • Per la seva activitat econòmica (assegurances, previsió social, etc.)
    • Per les característiques dels mutualistes (en el cas de La Mútua, pel fet que tots els mutualistes són del sector de l’enginyeria)
  • Per la prima abonada (variable o fix)

La vocació de La Mútua dels Enginyers és donar servei al mutualista i alinear les seves necessitats i objectius als seus, amb professionalitat en l’assessorament, i en oferir més prestacions i a millor preu.

També et pot interessar ...

Tecnologia i esport: una relació win-win

Sense oblidar que l’essencial és un bon entrenament, la voluntat i la constància, podríem considerar a la tecnologia com a un interessant aliat a tenir en compte en l’àmbit esportiu.

rendes vitalícies

Assegurança de rendes vitalícies: el complement ideal a la pensió?… però compte, hi ha canvis a la vista

Les rendes vitalícies son una de les millors opcions per a colocar els beneficis d’operacions patrimonials (la venda d’una segona residència, una herència, la venda d’unes accions o d’unes participacions en fons d’inversió, etc.). L’entitat asseguradora garanteix al seu client / assegurat una renda periòdica fins al seu traspàs, a canvi del lliurament inicial d’una quantitat de diners (prima única).

Les 9 professions del futur de l’enginyeria

A causa de l’avanç de la digitalització, el ventall de perfils laborals demandats pels empresaris és cada vegada més ampli i constantment apareixen feines que fins fa uns anys era impensable que existissin. El sector de l’enginyeria es veu especialment afectat per aquest motiu, és un dels sectors que més vacants genera i és molt difícil cobrir-les.