Una alternativa pels treballadors autònoms plena d’avantatges

D’acord amb la normativa, La Mútua dels Enginyers ofereix una alternativa al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) per tots els que són enginyers industrials col·legiats.

Els avantatges

Aquesta alternativa ofereix als enginyers accés a unes prestacions més flexibles i una quota mínima més econòmica amb una reducció d’un 20%. A l’iniciar l’activitat professional i al inscriu-re’s a la mútua, la quota corresponent és inferior al mínim legal (80% d’aquest mínim legal). Aquesta pot variar en funció de l’edat o si es té pluriactivitat laboral. Per això s’analitza prèviament cada cas: per estipular la quota que millor reflecteixi la història laboral i de cotització de cada enginyer.

Un altre avantatge és la màxima flexibilitat perquè ampliïs aquelles prestacions que vegis més interessants, enlloc d’ampliar tot el seu conjunt com ho fa el sistema públic. A part, els terminis de carències són més reduïts que al sistema públic i pots designar lliurement els beneficiaris en cas de mort.

El valor diferencial

Un valor diferencial destacat respecte al RETA és que amb l’afiliació a la mutualitat, els professionals que cotitzen en el règim general eviten cotitzar a fons perdut, ja que la Seguretat Social té unes prestacions màximes establertes, que es podrien superar fàcilment cotitzant als dos règims de la Seguretat Social.

Pel que fa a la jubilació, un cop et jubilis per compta d’altri podràs seguir exercint amb la teva activitat professional i cobrar la pensió de jubilació al 100% de la Seguretat Social, donat que són dos sistemes independents. A més, quan et jubilis de l’activitat per compta pròpia, en utilitzar un sistema de capitalització individual, obtindràs una pensió en funció de  les aportacions que hagis fet a la Mútua, independentment del temps que hagis estat en elsistema alternatiu.

Una altra condició avantatjosa que t’ofereix aquesta alternativa al RETA és una fiscalitat atractiva. Les quotes aportades es consideren una despesa deduïble a l’hora de determinar el rendiment net de l’activitat econòmica.

Si ets un enginyer autònom de menys de 59 anys, el paquet bàsic de prestacions a través de la Mútua com alternativa al RETA és el següent:

  1. En cas que es tinguin fills menors de 23 anys.

Tracte personalitzat

A més dels valors diferencials de La Mútua pels que sou enginyers, darrere hi ha un equip de professionals amb gran experiència en el món de les assegurances, i coneixedors de les necessitats que vagin sorgint al llarg de la vida dels enginyers. Els assessors de la Mútua t’orientaran sobre les possibilitats de millorar el paquet de prestacions bàsic en funció de la teva situació i necessitats. L’objectiu de La Mútua es troba en gestionar i procurar les millors cobertures i prestacions en les millors condicions econòmiques. En ser una mutualitat enfocada al client, el servei és totalment personalitzat. Perquè sabem que tens molt a dir, volem escoltar-te.

 

També et pot interessar ...

Saps quin és el pla de pensions més rendible de l’any 2020?

En un any marcat per la pandèmia de la Covid-19 com ha sigut aquest últim, la borsa ha vist afectada la seva activitat. Els mercats borsaris han reflectit la incertesa que predomina a les nostres vides a causa del coronavirus. El cas de l’Enginyers Borsa PP, que forma part del sistema associat dels plans de pensions, ha estat excepcional, ja que només 47 plans de pensions dels 178 que integren la seva categoria han arribat a finals d’any amb rendiment positiu. La seva rendibilitat ascendeix fins al 19,00%, encapçalant la llista del top ten dels deu plans de borsa que superen el 10% de rendibilitat.

Diferències entre precisió i exactitud

Signifiquen el mateix els conceptes d’exactitud i precisió? Segons les definicions de la RAE: Precisió: Del llat. praecisio, -ōnis ‘corte’, ‘concisió’. 1. f. Qualitat de