Buscar

Coneixes la previsió social complementària individual?

La previsió social complementària individual és un sistema privat de previsió que es pot combinar amb el sistema públic per a la cobertura de determinades contingències, com la jubilació, malaltia, invalidesa, dependència o defuncions. Si ens referim a la jubilació, un pla de previsó social permet incrementar l’estalvi privat per, a mig i llarg termini, garantir el nivell de vida del teu futur quan t’hagis jubilat.

A l’actualitat, els factors demogràfics, socials i econòmics estan influint en l’Estat de benestar del nostre país. La baixa natalitat, l’augment de persones desocupades i el difícil i tardà accés al món laboral estan provocant que, cada vegada més, sigui necessària l’anticipació mitjançant la contractació d’aquesta mena de sistemes d’estalvi que complementa la pensió pública de jubilació.

Com la Previsió Social prepara els ingressos que tindràs a la teva jubilació?

La previsió social a la nostra societat de l’estat del benestar se sustenta en tres pilars: el sistema públic de previsió, els sistemes de previsió empresarials amb caràcter ocupacional o d’ocupació i el sistema d’estalvi individual. La previsió social complementària forma part del segon i del tercer pilar. El tercer pilar, o pilar de l’estalvi invidual consisteix en un sistema de capitalització personal fora de l’àmbit públic.

En l’àmbit privat existeixen diferents maneres d’assegurar el futur després de la vida laboral. D’una banda, estan els plans de pensions individuals, principalment enfocats a l’estalvi individual de cara a la jubilació o, fins i tot, a la defunció, invalidesa o dependència dels partícips. Els plans de previsió assegurats (PPA) parteixen de la mateixa idea que els plans de pensions individuals, només que aquests, en comptes de fer-ho mitjançant fons de pensions, ho fan a través de pòlisses d’assegurances que garanteixen una rendibilitat mínima. D’altra banda, des de l’òptica empresarial, existeixen els plans d’ocupació o plans de pensions d’empresa, i les assegurances empresarials de vida-estalvi, els quals consisteixen en una pòlissa d’assegurança col·lectiva que comporta un acord entre empresa i treballadors.

Quins beneficis comporta la previsió privada?

  • L’estalvi és de caràcter voluntari, de manera que totes les decisions passen per la voluntat del prenedor de la prestació, ja sigui un individu o l’empresa a favor dels seus treballadors.
  • És un sistema complementari al pilar de la previsió social pública materialitzat en la pensió pública de la Seguretat Social.
  • És un sistema de capitalització individual, és a dir, les prestacions que rep cada persona guarden relació amb les aportacions que realitza l’individu o l’empresa al seu favor.
  • És un sistema de caràcter privat, així que és el propi individu o la seva empresa qui tria on constituir el seu pla de previsió social.

Complementa el teu benestar amb la Mútua dels Enginyers

La Mútua dels Enginyers té múltiples opcions per a complementar el teu benestar i pots assessorar-te a l’hora de triar aquell que més d’ajust a les teves necessitats.

Per a més informació, consulta les plans de pensions i pla de previsió assegurat.

Foto de Personas creado por rawpixel.com – www.freepik.es

També et pot interessar ...

Nou Pla d’Estalvi a Termini

Per a molts, la paraula inversió encara s’associa a una activitat arriscada que, amb una elevada probabilitat, pot conduir a la pèrdua parcial dels diners