Recomanacions per assegurar la teva llar correctament

Actualment les assegurances de la llar no són de contractació obligatòria, al contrari del que passa amb les assegurances de vehicles. Però tot i així resulta fonamental disposar d’una assegurança de la llar i assegurar el nostre habitatge de forma adequada.

Un 15% de les llars pateix algun tipus d’accident domèstic a l’any, segons l’organització d’estudis de la patronal ICEA, el 32,9% dels danys són ocasionats per l’aigua, el segueix el trencament de vidres amb un 19,3 %, després els serveis d’assistència amb un 10,8%, a continuació els causats per fenòmens atmosfèrics amb el 6,9% i el robatori o danys produïts per això amb un 6,7%.

Per assegurar correctament la teva llar, hi ha una sèrie de conceptes que hem de conèixer.

Normalment els habitatges estan associades a dos tipus de riscos:

La Responsabilitat Civil

Els danys materials

Per això la finalitat d’una assegurança de la llar és cobrir els danys materials del seu habitatge, com poden ser els desperfectes ocasionats per l’aigua, un incendi, fenòmens atmosfèrics, curtcircuits elèctrics, robatoris, trencament de vidres, etc. És a dir, qualsevol acte imprevist que afecti els seus béns. I a més a més hem de cobrir la responsabilitat civil derivada dels danys o lesions que puguin causar a terceres persones o als seus béns des l’habitatge assegurat, o bé com a cap de família responsable dels actes que puguin produir un perjudici causats pels habitants de l’immoble.

En el camp dels danys materials hem de distingir els dos conceptes que marquen el valor del nostre habitatge:

Continent: és l’habitatge en si mateixa, la seva estructura física, parets, terres, sostres, etc. L’import a assegurar equival al valor de la reconstrucció de l’habitatge en cas de destrucció total.

Contingut: és el conjunt de béns mobles, estris domèstics o d’ús personal, queviures, provisions i altres objectes que es trobin dins de l’habitatge o en dependències annexes i que siguin propietat de l’assegurat, familiars o persones que convisquin amb ell. En la majoria dels casos els mobles de cuina té consideració de contingut.

I per tal d’evitar possibles confusions en el moment de triar i contractar una assegurança de la llar, a continuació us donem algunes claus a tenir en compte:

• En primer lloc, el que hem de saber és que tenim diferents opcions d’assegurament en funció de si som propietaris o inquilins. En el cas que siguem inquilins potser només ens interessi assegurar el contingut. I si som propietaris hem d’assegurar tots dos: continent i contingut per obtenir una millor protecció. El continent té diferents formes d’assegurament: a valor total, imprescindible en cas de ser propietaris d’habitatges unifamiliars o bé a valor a primer risc, només assegurem fins a una quantitat determinada, sabent que l’habitatge està protegida amb un altre segur, per exemple, el de la comunitat.

• Depenent del tipus d’habitatge: si és l’habitatge habitual o habitatge d’estiueig, si és un habitatge unifamiliar o es troba en un bloc d’edificis, depenent de cada cas hem d’analitzar les necessitats específiques per a cada tipus d’habitatge i que les cobertures del segur siguin les més adequades.
• Realitzar un inventari previ orientatiu: és a dir, un inventari del que tens a casa, per així poder donar un valor el més aproximat a la realitat.
• Fixar-se en les diferències de les cobertures: la gran majoria de les pòlisses que hi ha al mercat i que ofereixen les asseguradores són molt similars. Les principals diferències que solen existir i en què ens hem de fixar són:
La cobertura d’atracament fora de la llar.
Cobertura de danys estètics. En aquest cas algunes cobreixen el continent i contingut i altres únicament el continent.
Cobertures per als danys elèctrics.
Altres garanties complementàries com pot ser l’assistència informàtica.
• Hem de tenir en compte el que entén cada companyia asseguradora per conceptes especials com poden ser: joies o objectes de valor especial, ja que en el cas de sinistre podem trobar-nos que no hi hagi cobertures de certs objectes per una mala interpretació.

La Mútua dels Enginyers és molt conscient de la importància de comptar amb una bona assegurança de la llar. Per això, La Mútua, mitjançant la seva corredoria, té l’assegurança multirisc de la llar que millor s’adapta a tu amb les màximes garanties i al millor preu.

També et pot interessar ...