Consells perquè planifiquis la teva jubilació

La jubilació és el període en què el treballador deixa d’estar en actiu i passa a gaudir d’un retir remunerat sense haver de dur a terme cap activitat laboral. Des de la Segona Guerra Mundial, molts països (especialment els europeus) han desenvolupat un estat del benestar en què els ciutadans gaudeixen d’una jubilació amb el suport de pensions públiques. Actualment, la crisi demogràfica i l’econòmica estan modificant el model de jubilació tal com el coneixem. Per aquesta raó, és important que els treballadors tinguin en compte que, en el futur, la seva pensió pública no estarà garantida, per la qual cosa hauran d’estalviar i invertir si volen mantenir el seu nivell de vida un cop jubilats.

Els consells principals que et poden ajudar a planificar la jubilació són els següents:

1. Prepara’t per al futur. El primer pas és prendre consciència que els sistemes públics no poden garantir en un futur pròxim el nivell de vida dels jubilats. A aquest fet, cal afegir-hi que l’esperança de vida ha crescut en les últimes dècades i que el període de la jubilació s’està convertint en l’etapa més llarga de la vida d’una persona.

2. Calcula quants diners necessitaràs durant la jubilació. Conèixer quant necessitem per mantenir el nostre nivell de vida durant la jubilació és fonamental per poder planificar-la. Dur a terme una estimació de les necessitats econòmiques i dels imprevistos que poden sorgir durant la jubilació ens ajudarà a disposar d’un bon pla que ens garanteixi un cert nivell de vida.

3. Calcula quants diners podries obtenir amb la pensió pública. El primer exercici relacionat amb la font d’ingressos per a la jubilació és dur a terme una estimació de quant ens podria aportar la pensió pública. Com a referència inicial, podem considerar quant cobraríem de pensió si, hipotèticament, ens jubiléssim avui i complíssim els requisits. Així, en principi, sabríem quant cobraríem si es mantingués la situació actual. Després, hauríem d’estimar un escenari negatiu on hipotèticament no rebríem com a mínim el 50 % de la pensió que hem estimat. Així sabrem quin import de pensió podríem arribar a percebre en el futur en un escenari advers.

4. Busca alternatives a la pensió pública. L’evolució del sistema públic de pensions no garanteix que els futurs treballadors tinguin un bon nivell de vida en el futur, quan es jubilin. Per aquesta raó, quan es planifica la jubilació cal buscar alternatives d’ingressos a la pensió pública. El primer pas és identificar quines poden ser les fonts d’ingressos durant el període de la jubilació al marge de la pensió pública.

5. Coneix les diverses alternatives i calcula quants ingressos et poden aportar. Invertir en béns immobles per obtenir rendes de lloguer és una opció amb vista a gaudir de fonts d’ingressos diferents durant la jubilació. El lloguer d’habitatges, places d’aparcament, oficines i locals comercials pot generar unes rendibilitats superiors respecte de les que els dipòsits bancaris destinats a l’estalvi aporten actualment. Una altra manera d’estalviar són els plans de pensions. Són un vehicle d’estalvi i planificació que s’utilitza molt per dues raons: en primer lloc, perquè ajuden a estalviar per a la jubilació de manera periòdica; en segon lloc, perquè presenten avantatges fiscals a causa que el pagament d’impostos es difereix. Algunes grans empreses ofereixen sistemes de pensions privats de caràcter col·lectiu, la qual cosa representa una font d’ingressos complementaris important. La inversió en fons d’inversió, en borsa, en dipòsits bancaris i en renda fixa, com els bons de l’Estat, també són alternatives per constituir un capital amb rendibilitat per a la jubilació.

6. No t’oblidis de les assegurances. Les assegurances són una de les eines d’estalvi per a la jubilació que estan creixent més. La seguretat, la rendibilitat i la flexibilitat que ofereixen atreuen els futurs jubilats. Podem trobar diversos tipus d’assegurances, com els plans de previsió assegurats (PPA), els plans individuals d’estalvi sistemàtic (PIES) o les assegurances d’estalvi i de rendes.

La Mútua dels Enginyers de Catalunya disposa d’un ventall ampli de solucions per a la jubilació, que inclou fons de pensions, PPA i plans de previsió social empresarial (PPSE).
Per a més informació:
https://www.mutua-enginyers.com/ca/particulars/estalvi_i_pensions/pla_de_pensions_ppa_i_ppse

També et pot interessar ...

Què és un EAFI?

Les EAFI són empreses d’assessorament financer. La EAFI és una figura dins de les empreses del sector de serveis d’assessorament financer i gestió patrimonial. Aquesta

Què és un PPA?

Actualment ja són moltes les persones que intenten estalviar tot el possible per a la seva jubilació. Hi ha diverses fórmules per estalviar per a

El millor estalvi: el que no tributa

Al mercat financer podem trobar nombrosos productes d’estalvi i d’inversió que permeten crear un “coixí econòmic” de cara a la jubilació i el futur. La