LIFT Investment Advisors assessora dos plans de pensions de La Mútua dels Enginyers

LIFT comença a assessorar dos plans de pensions de La Mútua dels Enginyers que estan oberts a tot tipus d’inversors. Un d’ells és un pla de pensions de renda variable anomenat Enginyers Global Value, PP (N-5148) que inverteix fins al 100% del seu patrimoni en accions. L’altre, un pla de pensions de renda fixa mixta anomenat Enginyers Prudent, PP (N-4032), que inverteix en renda fixa i fins a un 30% en renda variable. El seu estil combina la filosofia d’inversió Value Investing amb l’anàlisi profunda i el procés disciplinat del Private Equity, a més de seguir els Principis Responsables d’Inversió de les Nacions Unides.

Lift Investment Advisors

Francisco López Posadas, Director d’Inversions de LIFT, assegura que l’acord “és un reconeixement a la trajectòria del fons DIP – LIFT Global Value Fund i al procediment inversor diferencial que aplica respecte a altres fons”.

Joan Antoni Fernández, Director Tècnic i d'Estalvi de La Mútua dels Enginyers

Per la seva banda, Joan Antoni Fernández, Director Tècnic i d’Estalvi de La Mútua dels Enginyers, considera que “aquest acord és una nova mostra que l’entitat sempre ha apostat per estils de gestió de qualitat i innovadors pel que fa a la inversió dels seus plans de pensions”.

Per a La Mútua dels Enginyers, la gestió patrimonial professionalitzada i l’estalvi per a la jubilació formen part del seu ADN, i per això ha decidit dipositar la seva confiança en LIFT -no solament per la l’experiència de l’equip assessor, sinó també pels més de 30 anys de recorregut acumulat que porta el seu equip invertint als mercats financers-. Aquest, ha participat en més de 35 operacions corporatives i ha col·laborat activament al costat dels directius de les companyies participades per aquests fons.

 

Avantatges fiscals

Tanmateix, aprofitem per recordar els principals avantatges fiscals dels plans de pensions de La Mútua:

  1. Desgravació fiscal de les aportacions:
  • Podràs pagar menys a la declaració de la renda ja que l’aportació que efectuïs als plans de pensions o PPA redueix la base imposable general de l’IRPF.
  • Per cada 1.000 € que aportis a un pla de pensions o PPA, podràs estalviar fi­ns a 480 € (1) a la propera declaració de la renda. L’estalvi ­fiscal dependrà dels ingressos del treball o activitats econòmiques que tinguis per incloure a la base imposable general de l’IRPF i de la comunitat autònoma a la qual resideixis.
  • Diferiment del pagament d’impostos.
  1. Límits d’aportació:
  • L’aportació màxima anual a un pla de pensions o PPA és la menor entre 8.000 € (2) i el 30% dels rendiments nets del treball i de les activitats econòmiques.
  • El límit màxim de les aportacions anuals a favor del cònjuge és de 2.500 € (2)(3).
  1. Avantatge en el moment del cobrament:
  • En determinats supòsits aprofitament d’un menor tipus de gravamen un cop s’arriba a la jubilació, en comparació del tipus aplicable mentre s’està actiu.
  • En d’altres supòsits, i optant per cobrament en diferents exercicis (ja sigui en forma de capital o renda), aprofitament d’un tipus inferior al del cobrament en forma de capital únic en un sol exercici.

(1) Segons fi­scalitat aplicable a cada comunitat autònoma a desembre de 2018.

(2) Sempre que el cònjuge no obtingui rendiments del treball o obtingui rendiments nets d’aquestes dues fonts de renda inferiors a 8.000€ anuals.

(3) Aquests límits (8.000€ o 30% Rendiment Net Treball o Activitat Econòmica) són aplicables conjuntament a tots els plans de pensions individuals, associats i d’ocupació, plans de previsió assegurats (PPA), plans de previsió social empresarial (PPSE) i assegurances privades que cobreixin exclusivament el risc de dependència severa o gran dependència, així com a mutualitats de previsió social.

Per què escollir els plans de pensions i de previsió de La Mútua dels Enginyers?

 

Informació relacionada

També et pot interessar ...