LIFT Investment Advisors assessora dos plans de pensions de La Mútua dels Enginyers

LIFT comença a assessorar dos plans de pensions de La Mútua dels Enginyers que estan oberts a tot tipus d’inversors. Un d’ells és un pla de pensions de renda variable anomenat Enginyers Global Value, PP (N-5148) que inverteix fins al 100% del seu patrimoni en accions. L’altre, un pla de pensions de renda fixa mixta anomenat Enginyers Prudent, PP (N-4032), que inverteix en renda fixa i fins a un 30% en renda variable. El seu estil combina la filosofia d’inversió Value Investing amb l’anàlisi profunda i el procés disciplinat del Private Equity, a més de seguir els Principis Responsables d’Inversió de les Nacions Unides.

Lift Investment Advisors

Francisco López Posadas, Director d’Inversions de LIFT, assegura que l’acord “és un reconeixement a la trajectòria del fons DIP – LIFT Global Value Fund i al procediment inversor diferencial que aplica respecte a altres fons”.

Joan Antoni Fernández, Director Tècnic i d'Estalvi de La Mútua dels Enginyers

Per la seva banda, Joan Antoni Fernández, Director Tècnic i d’Estalvi de La Mútua dels Enginyers, considera que “aquest acord és una nova mostra que l’entitat sempre ha apostat per estils de gestió de qualitat i innovadors pel que fa a la inversió dels seus plans de pensions”.

Per a La Mútua dels Enginyers, la gestió patrimonial professionalitzada i l’estalvi per a la jubilació formen part del seu ADN, i per això ha decidit dipositar la seva confiança en LIFT -no solament per la l’experiència de l’equip assessor, sinó també pels més de 30 anys de recorregut acumulat que porta el seu equip invertint als mercats financers-. Aquest, ha participat en més de 35 operacions corporatives i ha col·laborat activament al costat dels directius de les companyies participades per aquests fons.

 

Avantatges fiscals

Tanmateix, aprofitem per recordar els principals avantatges fiscals dels plans de pensions de La Mútua:

  1. Desgravació fiscal de les aportacions:
  • Podràs pagar menys a la declaració de la renda ja que l’aportació que efectuïs als plans de pensions o PPA redueix la base imposable general de l’IRPF.
  • Per cada 1.000 € que aportis a un pla de pensions o PPA, podràs estalviar fi­ns a 480 € (1) a la propera declaració de la renda. L’estalvi ­fiscal dependrà dels ingressos del treball o activitats econòmiques que tinguis per incloure a la base imposable general de l’IRPF i de la comunitat autònoma a la qual resideixis.
  • Diferiment del pagament d’impostos.
  1. Límits d’aportació:
  • L’aportació màxima anual a un pla de pensions o PPA és la menor entre 8.000 € (2) i el 30% dels rendiments nets del treball i de les activitats econòmiques.
  • El límit màxim de les aportacions anuals a favor del cònjuge és de 2.500 € (2)(3).
  1. Avantatge en el moment del cobrament:
  • En determinats supòsits aprofitament d’un menor tipus de gravamen un cop s’arriba a la jubilació, en comparació del tipus aplicable mentre s’està actiu.
  • En d’altres supòsits, i optant per cobrament en diferents exercicis (ja sigui en forma de capital o renda), aprofitament d’un tipus inferior al del cobrament en forma de capital únic en un sol exercici.

(1) Segons fi­scalitat aplicable a cada comunitat autònoma a desembre de 2018.

(2) Sempre que el cònjuge no obtingui rendiments del treball o obtingui rendiments nets d’aquestes dues fonts de renda inferiors a 8.000€ anuals.

(3) Aquests límits (8.000€ o 30% Rendiment Net Treball o Activitat Econòmica) són aplicables conjuntament a tots els plans de pensions individuals, associats i d’ocupació, plans de previsió assegurats (PPA), plans de previsió social empresarial (PPSE) i assegurances privades que cobreixin exclusivament el risc de dependència severa o gran dependència, així com a mutualitats de previsió social.

Per què escollir els plans de pensions i de previsió de La Mútua dels Enginyers?

 

Informació relacionada

També et pot interessar ...

Com puc saber si he d’invertir en productes conservadors o arriscats?

Per donar una resposta a aquesta pregunta és important determinar el meu perfil com a inversor, és el primer pas i el punt de partida per a la posterior pressa de decisions financeres ja que ens facilitarà la tasca de selecció d’aquells productes financers que encaixen amb les nostres necessitats i preferències.

Les claus del Value Investing

Article de Jordi Masip Adsuara, Responsable d’Assessorament Financer de Mutuavalors EAFI, SL. El value investing s’ha posat de moda, tothom ha sentit a parlar d’aquest o d’aquell gestor

Trencant estereotips: Deu dones STEM de les que no hauràs sentit a parlar

Segons les dades proporcionades per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), el percentatge de dones que estudien carreres STEM (Ciències, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques) és del 29’49%. D’aquest percentatge el 57’37% correspon a carreres científiques mentre que, en els camps de la tecnologia, les enginyeries i les matemàtiques, les dones representen menys del 40% de l’alumnat. Aquestes xifres són alarmants i mostren la manca de referents femenins i, en definitiva, de reconeixement públic de la feina de la dona en els camps STEM. Només trencant amb aquests estereotips de gènere aconseguirem fomentar el seu interès per aquestes carreres i començar a esquerdar el sostre de vidre i causar un impacte rellevant en la bretxa de gènere.