La llei de Swanson i el futur de l’energia solar

No hi ha dubte que l’ús de l’energia solar és imparable. D’entre les diferents energies renovables, la solar és la que més creix amb diferència. De fet, més del 90 % de les instal·lacions s’han creat en els últims cinc anys. Tot i que els països asiàtics concentren el creixement més important en l’ús d’aquesta energia verda, són molts els estats que hi aposten, cosa que ha disparat la inversió en energia solar des de l’any 2005.

Un dels indicadors més destacats és que actualment l’energia solar és més barata que el carbó. I no només això: el preu dels panells solars s’ha reduït més d’un 70 % en els últims anys. A això cal afegir-hi que els panells són cada cop més eficients i més rendibles gràcies al desenvolupament de nous materials més avançats tecnològicament i que permeten abaratir-ne el preu.

Potser el més rellevant del futur de l’energia solar és que a mesura que s’instal·len més panells solars, més en baixa el cost i, per tant, més rendible és l’ús d’aquesta energia. És molt curiós, però la relació directa entre l’augment del nombre de panells solars i el seu ús està influint de manera important en el seu futur immediat. De fet, al ritme al qual s’estan reduint els costos dels panells solars, d’aquí a uns quants anys l’energia solar no només serà molt més barata que les energies actuals, sinó que ens portarà a un escenari on l’energia sigui un bé abundant i no escàs com ho és en l’actualitat.

Aquest fenomen de reducció del cost dels panells solars a mesura que n’augmenta la producció es denomina «llei de Swanson». Realment, aquesta no és una llei com a tal, sinó un enunciat basat en l’observació pràctica. La llei de Swanson indica que el preu dels panells solars tendeix a caure un 20 % per cada duplicació del volum de vendes acumulat. Tal com ho recull el gràfic inferior, es desenvolupa un procés que s’autoalimenta, ja que com més baix és el preu dels panells, més augmenten els incentius i la rendibilitat per instal·lar-ne més, cosa que, alhora, provoca que se’n rebaixin novament els costos. El preu de la cèdula fotovoltaica ha passat dels més de 100 dòlars als anys setanta, a menys de mig dòlar el 2015. I la tendència del cost segueix sent decreixent.

La llei de Swanson té el seu origen en Richard Swanson, el fundador de SunPower Corporation, un fabricant de panells solars. Aquest empresari va formular aquesta teoria després d’observar durant molts anys l’evolució tecnològica i els preus dels panells solars. Però va ser l’any 2012, en un article a la revista The Economist, quan va aparèixer públicament per primera vegada aquest concepte. A partir d’aleshores es va arribar a comparar la llei de Swanson amb la famosa llei de Moore, que indica que aproximadament cada dos anys es duplica el nombre de transistors en un microprocessador.

El futur de l’energia solar és molt esperançador, una veritable revolució energètica que canviarà completament l’estatus energètic actual i donarà lloc a un nou món, abundant en energia i amb estructures distribuïdes més eficients.

També et pot interessar ...

Assegura el que té més valor

El 31 de març del 2019 hi havia 170.555 persones a Catalunya que tenien reconegut el dret a la prestació de dependència, segons dades del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. D’aquest total, 43.267 persones tenen el grau 1 de dependència, 72.597 el grau 2 i 54.691 el grau 3.

El millor estalvi: el que no tributa

Al mercat financer podem trobar nombrosos productes d’estalvi i d’inversió que permeten crear un “coixí econòmic” de cara a la jubilació i el futur. La

Què és un PPA?

Actualment ja són moltes les persones que intenten estalviar tot el possible per a la seva jubilació. Hi ha diverses fórmules per estalviar per a