Nòmina per a principiants: tot el que has de saber

L’entrada al món laboral ve acompanyada d’incògnites que, a primeres, poden semblar complexes i causar por en aquelles persones que no tenen experiència prèvia. La percepció del sou, caracteritzada en la figura de la nòmina, sol generar dubtes i és important aclarir quines parts la conformen, els tipus que hi ha i les diferències entre el salari brut i el salari net.

La nòmina, funció i estructura

Segons l’Economipedia, la nòmina és el rebut amb el qual l’empresa acredita el pagament de les diferents quantitats econòmiques que componen el sou d’un treballador. Llavors, la seva funció és clara, certificar i estructurar les retribucions que rep l’empleat/da d’una empresa.

La complexió i el tipus de la nòmina pot variar segons diferents factors, però la legislació vigent regula el format del document salarial, les parts que la diferencien i el contingut que ha d’estar inclòs. És per això que tota nòmina ha d’estar estructurada en els següents punts:

 • Dades d’identificació de l’empresa
 • Dades identificatives del treballador/a
 • Període de liquidació
 • Detall de les meritacions
 • Detall de les retencions i deduccions
 • Detall de les bases de cotització
 • Total de líquid a percebre
 • Signatura i segell de l’empresa i del treballador/a

Tipus de nòmines

Tot i que la legislació determini una sèrie de requisits mínims que una nòmina ha d’assolir, les empreses tenen la capacitat d’escollir el sistema de nòmina més adient. Acostumem a diferenciar els diferents tipus de nòmines segons tres factors:

 • Forma de pagament basat en els períodes de liquidació (setmanal, mensual, trimestral…).
 • Tipus de personal en relació amb el rol i càrrec realitzat dins l’empresa.
 • Valors afegits al treball com les baixes per contingència o les hores extres.

Quina diferència hi ha entre el salari brut i el salari net?

Una de les qüestions més habituals quan rebem la nòmina sol ser la diferència entre el salari brut i el salari net. Alhora, el canvi econòmic entre un i altre pot ser motiu d’elecció una oferta de treball per sobre d’una altra.

Mentre que el salari brut és la quantitat econòmica que l’empresa abona al treballador, el salari net és el sou que rep el treballador. Entremig, hi trobem les retencions i deduccions, que marquen la diferència entre els dos imports.

La deducció del sou pertany a l’aportació a la Seguretat Social, es divideix en percentatges segons contingències comuns, atur i formació professional i el total oscil·la entre un 6% i un 7%. Per altra banda, la retenció pertany a les retencions de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF). Dita deducció augmenta segons l’import percebut, és a dir, com més alt sigui el salari, més alta serà la retenció.

També et pot interessar ...

La robotització de la construcció

La construcció s’està recuperant lentament després de la crisi immobiliària. No obstant això, la crisi no només ha transformat un sector clau en l’economia com

ingeniería medio ambiente

L’enginyeria pot ajudar en la protecció del medi ambient?

El desenvolupament tecnològic interactua cada vegada més amb la sostenibilitat i el medi ambient, creant solucions innovadores que busquen conservar els ecosistemes alhora que resolen problemes mitjançant diverses disciplines, entre elles, l’enginyeria