Buscar

Aconsegueixi protecció i rendibilitat amb la nova Cistella Mixta Value Protecció

Donat el compromís que tenim vers els nostres mutualistes, des del departament d’Estalvi de La Mútua dels Enginyers, oferim diferents opcions d’inversió amb nivells de rendibilitat molt atractius per tot tipus d’inversors.

Un perfil de risc per a cada etapa de la vida

Hi ha moments de la vida que preferim estalviar amb un perfil més conservador, mentre que n’hi ha d’altres en que preferim tenir un més dinàmic. Per adaptar-nos a aquestes necessitats canviants dels nostres mutualistes, el Pla d’Estalvi Multinversió (Unit Linked) està dissenyat per obtenir la màxima rendibilitat pels nostres estalvis, tot oferint inversions dins del pla per a cada perfil de risc.

 

Cistella Mixta Value Protecció

Per aquells que prefereixen optar per un perfil del risc equilibrat, La Mútua dels Enginyers ha dissenyat la Cistella Mixta Value Protecció, dins del seu Pla d’Estalvi Multinversió (Unit Linked), com una forma d’invertir en renda variable amb bons nivells de protecció. Aquesta, implementa la combinació de dues idees d’èxit que estan proporcionant bons resultats.

Aquest producte d’inversió i d’estalvi està orientat a aquells inversors que treballen amb un horitzó temporal al voltant dels 5 anys i que estan disposats a invertir amb un perfil de risc mitjà, és a dir, assumir un cert nivell de risc controlat per aconseguir una rendibilitat molt més atractiva.

El desenvolupament d’aquesta cistella mixta ve donat per la necessitat d’adoptar una nova estratègia d’inversió, donada la situació dels mercats financers en l’actualitat. Per una banda,  la conjuntura econòmica de baixos tipus d’interès en aquests darrers anys ha afavorit la utilització del palanquejament en la configuració de carteres de renda fixa. D’altra banda, el bon moment econòmic i la baixa volatilitat que reflecteixen les principals borses en els últims anys, aconsellen un gir cap a la renda variable.

 

Avantatges de la modalitat d’inversió mixta

  • Amb aquest tipus de producte assolim una rendibilitat superior a la dels dipòsits bancaris.
  • Diversifiquem la cartera d’actius, amb renda fixa i renda variable.
  • Protegim la valoració de la Cistella Value RV davant d’episodis de volatilitat en les borses, mentre que la inversió en renda variable amb filosofia Value Investing ens permet obtenir uns resultats clarament positius amb un nivell de risc més controlat.
  • Incorporem un mecanisme de finançament del fons que permet estar invertit fins a un 50% més de l’import de la inversió, la qual cosa incrementa la rendibilitat de la inversió aprofitant el reduït cost de finançament que proporciona un Euríbor històricament baix.

 

Funcionament dins el Pla d’Estalvi Multinversió (Unit Linked)

La Cistella Mixta Value Protecció inclou dues filosofies d’inversió, la cartera d’actius de renda fixa, que forma aproximadament un 70% del total de la cistella, i la cartera d’actius de renda variable, que conforma aproximadament el 30% restant de la cistella.

La cartera d’actius de renda fixa, creada, dissenyada i monitoritzada per la Mútua dels Enginyers, inverteix en bons corporatius d’alt rendiment amb un elevat grau de diversificació geogràfic i sectorial. Conté uns actius amb vocació de permanència fins al seu venciment.

La qualificació creditícia o solvència dels emissors dels actius de renda fixa es situa en un promig de BBB (grau d’inversió).

La cartera d’actius de renda variable, selecciona els millors fons d’inversió del mercat amb la filosofia Value InvestingBestinver, Magallanes, azValor, Lierde, Amiral i Cobas. A partir d’una anàlisi fonamental de les empreses, aprofita les infravaloracions de les cotitzacions a curt termini per invertir a llarg termini. En aquest horitzó llarg, el preu d’una acció tendeix a igualar-se al seu valor real i a reflectir les perspectives econòmiques de la companyia.

La filosofia utilitzada en aquest cas és no comprar expectatives sinó realitats que cotitzen per sota del seu valor real i espera el temps necessari per tal que el preu de l’acció assoleixi aquest valor.

Més informació

Consulteu el següent document per conèixer totes les característiques del producte Cistella Mixta Value Protecció:

[pdf-embedder url=»https://www.elblogdelaingenieria.com/wp-content/uploads/2018/05/010a-Cistella-Mixta-VP-CAT-WEB_19032018.pdf»]

També et pot interessar ...

Com puc saber si he d’invertir en productes conservadors o arriscats?

Per donar una resposta a aquesta pregunta és important determinar el meu perfil com a inversor, és el primer pas i el punt de partida per a la posterior pressa de decisions financeres ja que ens facilitarà la tasca de selecció d’aquells productes financers que encaixen amb les nostres necessitats i preferències.

Declaració electrònica d’accident

TIREA (Tecnologies de la Informació i Xarxes per a les Entitats Asseguradores) facilita l’aplicació sense cost per smartphones, sota plataformes Android i IOS, Declaración iDea,