Buscar

L’ assegurança de dependència, la tranquilitat d’estar cobert en els moments difícils

Què és la dependència?

Tal i com expressa el Llibre Blanc de la Dependència, elaborat pel Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, aquesta és «la necessitat o assistència important per la realització de les activitats de la vida diària».

És important saber que qualsevol persona podria caure en situació de dependència; no és necessari arribar a una edat avançada. Aquesta pot ser conseqüència d’un accident o una malaltia greu, que podria succeir en qualsevol moment de la nostra vida. A més, pot ser física o psíquica.

A Espanya, resideixen més de 1.125.000 persones depenents. En general, la dependència afecta més a les dones (24’5%) que als homes (13%). Tenint en compte que l’esperança de vida cada cop és major, anticipar que qualsevol persona en algun moment podria estar en situació de dependència és important. Per això, comptem amb les assegurances de dependència.

La funció de les assegurances que cobreixen la dependència

Les assegurances de dependència ens ofereixen una solució als problemes econòmics als que han de fer front les persones o famílies davant la possibilitat de tenir una persona depenent al seu càrrec.

L’any 2019 a Espanya hi havia, aproximadament, 250.000 persones pendents de rebre ajudes econòmiques o algun tipus d’assistència. S’estima que aquesta xifra augmenti dia a dia. I, davant unes llistes d’espera considerables, les assegurances privades semblen ser l’única solució.

El tipus de dependència que cobrim

No totes les persones en situació de dependència la pateixen de la mateixa manera, sino que trobem diferents graus. Un d’ells és la Dependència Severa. En aquesta, la persona necessita ajuda per realitzar diferents activitats bàsiques de la seva vida quotidiana, dos o tres vegades al dia, però no requereix l’ajuda permanent de cuidadors o d’un recolzament extern per la seva autonomia personal.

De la mateixa manera, trobem la Gran Dependència, el grau més alt. Una persona amb aquest grau de dependència és aquella que ha perdut completament la seva autonomia física, tenen la seva capacitat mental, intel.lectual o sensorial significativament disminuïdes i, com a conseqüència necessita el recolçament continuat d’una altra persona per la seva cura.

No totes les assegurances són iguals

Com la dependència compren un espectre molt ampli, amb diferents graus i diferents necessitats que cobrir, és important que les assegurances siguin el més adaptables possibles.

Entre els elements a tenir en compte, un dels més importants és el temps de durada de la cobertura. No és el mateix una assegurança que ens ofereixi una cobertura al llarg de la nostra vida que una assegurança que quedi automàticament anul·lada quan es compleix una edat determinada. A més, també és important fixar-nos en el cost. Hi ha algunes assegurances que ho mantenen any rere any i altres que incrementes el preu a mida que et fas gran.

En aquestes situacions, La Mútua està al teu costat

En general, allò que pot determinar quina assegurança pot funcionar millor per nosaltres és el grau de dependència que volem cobrir. Par això, des de La Mútua oferim dues cobertures que es poden adequar al que busquem.

La primera està centrada en aquelles persones amb Gran Dependència, i cobreix a la persona assegurada mentres visqui. Consisteix en el pagament d’una renta mensual vitalícia en el cas de que la persona assegurada quedi en situació de gran dependència. A més, la prestació s’abona sense importar l’edat en la que es produeix aquesta situació de dependència.

Una altra cobertura va destinada a aquelles persones que es trobin en una situació de Dependència Severa. Amb aquesta modalitat de cobertura, s’abona una renda mensual temporal i té una durada de 60 mensualitats. Com en la cobertura anterior, aquesta prestació cobreix a la persona assegurada mentre visqui.

Pots consultar tota la informació sobre la seva contractació en aquest enllaç.

També et pot interessar ...