Ja pots consultar online el diccionari de la Reial Acadèmia d’Enginyeria

El Diccionari Espanyol d’Enginyeria és un diccionari alfabètic especialitzat, en què es registren els termes propis de les diferents especialitats de l’Enginyeria i d’altres disciplines científiques. En un primer moment, recull només els termes especialitzats que s’empren a Espanya, més endavant s’estendrà seu contingut a la resta dels països de parla hispana.

En aquesta versió electrònica del Diccionari Espanyol d’Enginyeria l’usuari podrà realitzar consultes des de qualsevol dispositiu connectat a Internet, ordinadors fixos o portàtils, telèfons mòbils intel•ligents, amb els avantatges que proporciona la recerca electrònica.

El diccionari de la Reial Acadèmia d’Enginyeria és un diccionari accessible al major nombre possible de persones, incloent als que tenen una discapacitat, a la gent gran, etc.

Està dirigit principalment a tres grans grups:

Especialistes, és a dir, enginyers, tècnics, redactors tècnics i professionals relacionats amb l’enginyeria en general.

Especialistes en vies de formació, és a dir, estudiants de grau i postgrau.

Mediadors lingüístics, és a dir, traductors, intèrprets, periodistes especialitzats, experts en comunicació, etc.
Podem dir que aquest diccionari tracta d’un gran arbre el tronc és l’Enginyeria i del qual es desprenen nou grans branques:

Astronàutica, naval i transports
agroforestal
construcció
Tecnologies de la informació i les comunicacions
Seguretat i defensa
química industrial
energia
Enginyeria biomèdica
Enginyeria general

Aquestes nou grans branques de l’Enginyeria s’han dividit en trenta-dos camps per recollir amb precisió totes les veus tècniques utilitzades pels enginyers afins a cada un d’ells.

Han passat més de deu anys des que van començar les gestions per a l’elaboració del Diccionari i durant els set últims anys s’han analitzat més de 120 milions de paraules, s’han utilitzat unes 1500 obres de referència i han participat més de 100 enginyers i experts en els diferents camps de l’Enginyeria amb el suport d’un equip lexicogràfic dotat dels millors mitjans tant personals com materials.

En aquesta primera edició del Diccionari Espanyol d’Enginyeria inclou més de 50.000 veus de l’Enginyeria però és una obra viva que s’anirà actualitzant a mesura que sorgeixin nous termes.

Pel que fa al lèxic d’ús general, s’entén que el terme o significat corresponent haurà d’aparèixer en l’última edició del Diccionari de la Reial Acadèmia Espanyola. I pel que fa a l’àmbit científic, s’ajustarà als continguts de la darrera edició del Vocabulari Científic i Tècnic editat per la Real Acadèmia de Ciències Exactes, Físiques i Naturals.

No es tracta d’un diccionari enciclopèdic, però pot contenir informació d’aquest tipus per entendre la definició.
Encara que no es tracta d’un Diccionari amb fins normatius, podeu donar al consultant l’orientació necessària per resoldre els seus dubtes.

També et pot interessar ...

Saps quin és el pla de pensions més rendible de l’any 2020?

En un any marcat per la pandèmia de la Covid-19 com ha sigut aquest últim, la borsa ha vist afectada la seva activitat. Els mercats borsaris han reflectit la incertesa que predomina a les nostres vides a causa del coronavirus. El cas de l’Enginyers Borsa PP, que forma part del sistema associat dels plans de pensions, ha estat excepcional, ja que només 47 plans de pensions dels 178 que integren la seva categoria han arribat a finals d’any amb rendiment positiu. La seva rendibilitat ascendeix fins al 19,00%, encapçalant la llista del top ten dels deu plans de borsa que superen el 10% de rendibilitat.

Las Mutualidades

Què en saps del mutualisme social?

El mutualisme és un moviment social i econòmic que recull aquelles tendències associatives dels éssers humans per aconseguir satisfer les seves necessitats individuals a través de la cooperació voluntària i l’ajuda mútua, en un sistema basat en la solidaritat. Així, s’aconsegueix un objectiu que afavoreix totes les parts.