Ja pots consultar online el diccionari de la Reial Acadèmia d’Enginyeria

El Diccionari Espanyol d’Enginyeria és un diccionari alfabètic especialitzat, en què es registren els termes propis de les diferents especialitats de l’Enginyeria i d’altres disciplines científiques. En un primer moment, recull només els termes especialitzats que s’empren a Espanya, més endavant s’estendrà seu contingut a la resta dels països de parla hispana.

En aquesta versió electrònica del Diccionari Espanyol d’Enginyeria l’usuari podrà realitzar consultes des de qualsevol dispositiu connectat a Internet, ordinadors fixos o portàtils, telèfons mòbils intel•ligents, amb els avantatges que proporciona la recerca electrònica.

El diccionari de la Reial Acadèmia d’Enginyeria és un diccionari accessible al major nombre possible de persones, incloent als que tenen una discapacitat, a la gent gran, etc.

Està dirigit principalment a tres grans grups:

Especialistes, és a dir, enginyers, tècnics, redactors tècnics i professionals relacionats amb l’enginyeria en general.

Especialistes en vies de formació, és a dir, estudiants de grau i postgrau.

Mediadors lingüístics, és a dir, traductors, intèrprets, periodistes especialitzats, experts en comunicació, etc.
Podem dir que aquest diccionari tracta d’un gran arbre el tronc és l’Enginyeria i del qual es desprenen nou grans branques:

Astronàutica, naval i transports
agroforestal
construcció
Tecnologies de la informació i les comunicacions
Seguretat i defensa
química industrial
energia
Enginyeria biomèdica
Enginyeria general

Aquestes nou grans branques de l’Enginyeria s’han dividit en trenta-dos camps per recollir amb precisió totes les veus tècniques utilitzades pels enginyers afins a cada un d’ells.

Han passat més de deu anys des que van començar les gestions per a l’elaboració del Diccionari i durant els set últims anys s’han analitzat més de 120 milions de paraules, s’han utilitzat unes 1500 obres de referència i han participat més de 100 enginyers i experts en els diferents camps de l’Enginyeria amb el suport d’un equip lexicogràfic dotat dels millors mitjans tant personals com materials.

En aquesta primera edició del Diccionari Espanyol d’Enginyeria inclou més de 50.000 veus de l’Enginyeria però és una obra viva que s’anirà actualitzant a mesura que sorgeixin nous termes.

Pel que fa al lèxic d’ús general, s’entén que el terme o significat corresponent haurà d’aparèixer en l’última edició del Diccionari de la Reial Acadèmia Espanyola. I pel que fa a l’àmbit científic, s’ajustarà als continguts de la darrera edició del Vocabulari Científic i Tècnic editat per la Real Acadèmia de Ciències Exactes, Físiques i Naturals.

No es tracta d’un diccionari enciclopèdic, però pot contenir informació d’aquest tipus per entendre la definició.
Encara que no es tracta d’un Diccionari amb fins normatius, podeu donar al consultant l’orientació necessària per resoldre els seus dubtes.

També et pot interessar ...

Som la Mútua dels Enginyers

Volem donar-te la benvinguda a aquest Blog, que té com a objectiu informar-te de l’actualitat del món de l’enginyeria i mostrar-te què ens fa singulars. Volem explicar-te, de manera clara i senzilla, assumptes d’interès general relacionats amb les circumstàncies quotidianes i laborals de la teva vida.

Gaudeix de tots els avantatges de la Mútua dels Enginyers

Des dels inicis, a la Mútua dels Enginyers hem tingut com a prioritat fer la vida més fàcil als mutualistes,treballant per millorar dia a dia per oferir millors serveis.Ens agrada innovar i adaptar-nos a les demandes dels nostres mutualistes.