Buscar

El poder del Big Data

En primer lloc, què és el Big Data? En termes generals ho podríem definir com la tendència en l’avanç de la tecnologia, cap a un nou enfocament d’entesa, la qual és utilitzada per a descriure enormes quantitats de dades (estructurades, no estructurades i semi estructurades) que prendria massa temps i seria molt costós carregar a un base de dades relacional per a la seva anàlisi.

És un concepte per tant, que fa referència a l’acumulació massiva de dades. Altres denominacions poden ser: dades massius o dades a gran escala.

El Big Data tracta d’una disciplina dedicada a les dades massives i s’emmarca en el sector de les tecnologies de la informació i la comunicació. Aquesta disciplina s’ocupa de totes les activitats relacionades amb els sistemes que manipulen grans conjunts de dades.

D’aquesta manera, el concepte de Big Data s’aplicaria per a tota aquella informació que no pot ser processada o analitzada utilitzant processos o eines tradicionals.

Cal tenir en compte que el Big Data no es refereix a alguna quantitat en específic, ja que és habitualment utilitzat quan es parla en termes de petabytes i exabytes de dades.

Per tant la primera pregunta que ens fem és: Quan hi ha massa informació perquè sigui necessari ser processada i analitzada utilitzant Big Data?

Gigabyte = 109 = 1,000,000,000
Terabyte = 1012 = 1,000,000,000,000
Petabyte = 1015 = 1,000,000,000,000,000
Exabyte = 1018 = 1,000,000,000,000,000,000

A més el Big Data existeix en una gran varietat de dades que poden ser representades de diverses maneres arreu del món, per exemple de dispositius mòbils, àudio, vídeo, sistemes GPS, equips industrials, automòbils, mesuradors elèctrics, etc.

Actualment en el món s’acumulen cada vegada més dades en format digital però el problema és que aquestes dades són en general poc estructurats i en quantitats ingents. I el que passa és que són difícils d’explotar per mètodes convencionals.

Podem dir llavors que el «Big Data» és la capacitat per afegir aquestes colossals, variades i veloçment canviants quantitats de dades, estructurar i tractar-les per la seva anàlisi. Així mitjançant models i tècniques estadístiques, es poden entendre millor les relacions causa -efecte en el passat més o menys recent per determinar les millors decisions en temps real o d’un futur més o menys immediat. Si parlem de relaciones amb els nostres clients, l’àmbit d’aplicació d’aquestes decisions serien les estratègies, polítiques i accions de captació, fidelització i retenció dels clients.

El Big Data permet per tant explotar comercialment una gran quantitat de dades per crear nous serveis comercials, és a dir, extreure la intel•ligència necessària i donar-los valor.

També et pot interessar ...

Com s’ha vist afectat el sistema sanitari públic arran de la pandèmia?

El col·lapse dels serveis sanitaris públics a causa de la COVID-19 és una realitat que encara vivim, ja que s’han bolcat en el control de la pandèmia, deixant a molts usuaris sense accés a serveis bàsics. Comptar amb un producte que asseguri aspectes de la nostra salut proporciona nombrosos avantatges, com tranquil·litat, compensació en cas d’intervenció o de malaltia, etc..