Buscar

Les carreres STEM es descarten per la seva dificultat i per falta d’orientació

Cada vegada hi ha menys matriculacions en carreres de l’àmbit STEM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques). Segons dades del Sistema Universitari Espanyol del Ministeri d’Educació, el percentatge d’alumnes matriculats en les carreres científiques i tecnològiques ha disminuït en els últims cinc cursos un 26,9% en la branca d’Enginyeria i Arquitectura, i un 2,5% en la branca de Ciències.

Segons un estudi publicat a finals de setembre per la companyia EY, en col·laboració amb DigitalES, les principals causes d’aquesta davallada són la dificultat acadèmica d’aquestes carreres i la falta d’orientació i coneixement.

Aquest informe, titulat El desafiament de les vocacions STEM, es basa en un total de 2.198 respostes d’alumnes de Secundària, Batxillerat i FP, alumnes d’universitat, professors d’Educació Primària, directors d’escola i directors d’universitat.

Les dades reflecteixen la dificultat que troben els alumnes per fer front a certes matèries de caràcter tècnic, ja que el 73% dels alumnes de Secundària que van respondre l’enquesta van reconèixer tenir dificultats per entendre les matemàtiques i un 30% va afirmar no haver cursat cap assignatura tecnològica, ja que es tracta d’una assignatura optativa. A més, el 53% considerava que l’oferta tecnològica del seu centre podia millorar.

L’altre factor que fa que els estudiants descartin les carreres STEM és la falta d’orientació. Des de petits, aquesta mancança impacta els alumnes a l’hora d’escollir un itinerari a l’escola i fins a l’elecció de la carrera que es vol estudiar en finalitzar Batxillerat. Un 25% dels alumnes de Secundària, Batxillerat i FP assegurava que no triaria formar-se en branques STEM com Enginyeria i Arquitectura perquè desconeixen les oportunitats laborals que ofereixen.

El cas de les noies

A la universitat les noies formen el col·lectiu majoritari (aproximadament un 55%). No obstant això, segons un informe del Ministeri d’Educació anomenat Científicas en Cifras, les noies matriculades en Enginyeria i Arquitectura representen només un 25%. En el cas de la Informàtica, aquest percentatge està al voltant del 10%.

L’informe realitzat per DigitalES analitza tres punts que considera que són clau: la confiança en si mateixes sobre les assignatures STEM, els estereotips i el fet de tenir major orientació social i influència d’expectatives.

Pel que fa a la confiança en si mateixes, un 78% de les noies que va respondre l’enquesta reconeixia que tenia més problemes per entendre les matemàtiques. Pel que fa als nois aquest percentatge era només d’un 67%.

A més, un 76% dels directors va respondre que encara existeixen determinats estereotips relacionats amb el gènere dels estudiants i les carreres. Per últim, el percentatge mitjà a Europa de pares que esperen que els seus fills estudiïn carreres tècniques és un 27,4% major quan són nois que quan són noies, segons l’informe The ABC of Gender Equality in Education.

Els professors, poc formats en STEM

La falta de formació dels professors és en gran part la causa principal perquè els estudiants no s’interessin per assignatures científiques i tecnològiques. Aquesta problemàtica rau en el pla d’estudis de la carrera de Magisteri, en què només hi ha entre el 10% i el 12% de crèdits destinats a matemàtiques i TIC. La possibilitat d’especialitzar-se en aquestes àrees és molt baixa, ja que només una de cada deu universitats espanyoles inclou entre la seva oferta especialitats de matemàtiques i TIC. 

En conseqüència, només un 3% dels professors que van respondre l’enquesta d’EY estan especialitzats en matemàtiques, tecnologia o TIC. A més, el 59% opina que els coneixements adquirits en matemàtiques durant la carrera no són suficients i el 72% considera que no va aprendre com ensenyar aquesta matèria als alumnes.

Com revertir aquesta tendència?

En l’enquesta, el 72% dels directors creien que és necessari un canvi perquè les assignatures tecnològiques adquireixin major importància i es considerin obligatòries, i un 47% dels professors de Primària estaven disposats a integrar la informàtica com una matèria transversal en totes les assignatures.

Pel que fa a la desigualtat de gènere dels estudis STEM, el principal problema són els estereotips. Diversos estudis han demostrat que no hi ha diferències significatives entre les aptituds per a l’enginyeria dels nois i les noies. Així doncs, es tracta d’eliminar aquests prejudicis socials des que són petits.

Una altra manera és proporcionar a les noies models femenins com a referents STEM. Segons l’enquesta de DigitalES, les noies amb models femenins en el camp científic-tecnològic mostren un índex d’interès superior al d’aquelles que no en tenen cap (41% i 26%, respectivament).

El més important és dur a terme activitats relacionades amb aquests àmbits des de l’etapa escolar i promoure un ambient d’aprenentatge no competitiu.

També et pot interessar ...

Objectius per aconseguir abans d’acabar el 2019

Et plantegem 5 coses que hauries d’haver fet abans que s’acabi l’any. No són complicades, potser algunes requereixen una mica de força de voluntat, però si compleixes el propòsit, et sentiràs molt millor amb tu mateix.

Les Smart Cities

Què són les Smart Cities? Les Smart Cities, també anomenades ciutats intel•ligents, es poden definir com aquelles ciutats en que s’apliquen les noves tecnologies de