Les solucions que ens ofereix l’enginyeria en el sector agrícola

Espanya, fins la dècada dels 60, se sostenia econòmicament gràcies a l’agricultura. Avui dia, l’activitat agrícola i la ganaderia no és la principal del país, però segueix destacant pels seus cultius d’olivere, ordi, blat, remolatxa Sucrera, blat o patates, entre d’altres. El producte més destacat són les olives, sent la principal productora a nivell mundial.

Aspectes que s’han de millorar

Les necessitats socials han anat variant al llarg de la història, i amb elles s’han viscut diverses adaptacions que buscaven complaure-les. En l’àmbit de l’agricultura no hi ha hagut excepció.

Els desenvolupaments agrícoles han intentat donar resposta als principals reptes als que s’enfronta com, per exemple, millorar i augmentar la productivitats per proveir a la població. Un altre exemple, de gran importància avui en dia, és la necessitat de reduir l’impacte ambiental, una cosa que a la societat cada cop preocupa més.

El paper de l’enginyeria en el sector agrícola

Per tant, l’enginyeria és necessària per poder realitzar aquests canvis a millor. Com a conseqüència, la indústria del panorama agricultor ha viscut diversos avenços al llarg de la història. Aquests ens han ajudat a ser més econòmics, eficients i, inclús, a millorar la qualitat dels nostres productes.

S’han introduït robots, drons i inclús lasers amb l’objectiu de fer un millor aprofitament dels recursos i millorar la qualitat de les nostres vides, començant pels productes que cultivem per ser consumits més endavant.

Els principals invents i solucions

  • Els hivernacles

Un dels invents que més s’aplica al país són els hivernacles. En especial, es van convertir en una tecnologia eficient i funcional a partir dels anys 70. Gràcies a aquests, podem protegir les plantes i els fruits en llocs amb condicions meteorològiques i ambientals poc favorables.

  • Els sistemes GPS

Tot i que no vans er dissenyats per ‘agricultura, sinó que tenien fins militars, més endavant van començar a aplicar cultius i parcel·les, fet que va conformar «l’agricultura de precisió».

Va ser gràcies a aquests aparells que es va començar a prendre consciència de la importància i els beneficis de gestionar les terres de manera intel·ligent (amb l’anàlisi de dades i el coneixement de les variables en temps real).

  • Els biofertilitzants i bioestimulants

Aquests serveixen per beneficiar els terres i ens ajuden a millorar la qualitat de la collita, així com la rapidesa i la productivitat.

  • Els drons

Gràcies a la seva introducció en el panorama agrícola, els agricultors poden obtenir imatge aèries dels seus terrenys, el que els permet fer una millr gestió. Poden servir per diferents finalitats: analitzar l’estrés hídric, fer una estimació del rendiment del cultiu, detectar plagues o optimitzar l’ús de fertilitzants.

  • Els làsers

La tècnica làser, a l’agricultura s’utilitza per conèixer quin és el moment òptim per collir. El làser crea un patró de cultiu i el compara amb un estàndard de referència. D’aquesta forma, es pot saber amb precisió en quin moment d’ha de recollir la collita perquè estigui en el seu punt òptim de maduració.

Per tant, tots aquests invents busquen millorar la qualitat de cultius, a la vegada que reduïm el temps i aconseguim produir més, sent més eficients. Aquest àmbit és important tractar-lo, tant que hi ha qui decideix especialitzar-se, inclús, en enginyeria agrícola. Com fa aquesta disciplina en tots els seus àmbits d’aplicació, l’objectiu és resoldre les necessitats de la societat i, gràcies a l’ajuda de les tecnologies, van sorgint solucions.

També et pot interessar ...

Xarxes socials per a enginyers

Què és una xarxa social? Hi ha xarxes socials per a investigadors i per a enginyers? Les xarxes socials són comunitats virtuals on els usuaris

Quant costa heretar a Espanya?

A diferència del que popularment es cregui, quan el mort no deixa testament, l’herència no va a l’Estat. Només si ningú reclama l’herència, passats 30 anys, se la queda l’Estat.

Enginyers sense fronteres

Actualment hi ha associacions sense ànim de lucre centrades en la cooperació per al desenvolupament per tal de garantir l’accés universal a serveis bàsics per