Xarxes socials per a enginyers

Què és una xarxa social? Hi ha xarxes socials per a investigadors i per a enginyers? Les xarxes socials són comunitats virtuals on els usuaris poden interactuar entre si en un entorn digital, social i col•laborativa. Actualment hi ha tot tipus de xarxes socials i, a més de xarxes socials molt conegudes com Facebook i Twitter ha moltes més que estan especialitzades i no són tan populars. Ens podem trobar diferents xarxes socials especialitzades per a investigadors i enginyers. Aquestes xarxes socials són comunitats científiques que empren tecnologies participatives per a l’intercanvi d’informació on tracten de potenciar les relacions entre professionals o investigadors que estiguin treballant en la mateixa línia d’investigació independentment del lloc en el món en què es trobin.

Una de les principals característiques de la societat global és la presència emergent de xarxes de comunicació activades per tecnologies digitals basades en la microelectrònica, com així ho assenyala el sociòleg Manuel Castells en el seu clàssic Paradigma sobre la societat xarxa. Amb els nous sistemes de comunicació i informació suposa un canvi sense precedents en aspectes tant tecnològics, econòmics i culturals. Pel que les xarxes socials avui dia són fonamentals per millorar el coneixement.

Una part molt important dins de la investigació és la col•laboració científica, ja que comporta múltiples beneficis com la intercreativitat, diversitat cognitiva, la suma de les individualitats, interdisciplinarietat, etc. El web social és una eina fonamental en aquesta sentit, ja que facilita la recerca en línia.

Les xarxes socials per a investigadors funcionen com a plataformes de networking especialitzades en recerca científica. Aquestes plataformes es caracteritzen per crear ambients de comunicació, col•laboració i connexió entre els seus membres a escala global. Aquesta forma de treballar de forma col•laborativa és una gran eina per a bibliotecaris, documentalistes, investigadors, etc.

Podem dir que actualment tant investigadors com científics tenen al seu abast gran quantitat d’eines que els permeten dur a terme una col•laboració més senzilla i sense més barreres que la tecnològica.

En definitiva, el participar en xarxes socials científiques per part dels investigadors permet obrir un camp no solament cap a la col•laboració que posteriorment pot donar els seus fruits en forma de treball de recerca conjunt o el poder participar en projectes internacionals. Aquest networking científic pot arribar a proporcionar a l’investigador una visibilitat que seria més difícil d’assolir seguint només la llera habitual.

Aquestes són algunes de les principals xarxes socials per a investigadors i enginyers:

ResearchGate: es tracta d’una plataforma per a la cooperació i intercanvi de coneixements en el món, està dirigida principalment a estudiants, professors i investigadors de qualsevol àmbit. En l’actualitat té més d’un milió de membres actius en ella, on poden deixar comentaris, compartir i discutir qüestions científiques, participar en congressos o trobar oportunitats d’ocupació, recerca d’arxius o aplicacions.

Academia: una xarxa social per a investigadors amb els mateixos interessos, agrupats per entitats, departaments i temes d’interès. Aquesta xarxa proporciona accés a textos complets, penjar treballs, etc.

Feelsynapsis: és una xarxa social espanyola on es poden crear espais de treball en grups de recerca, a més de disposar de fòrums, compartir publicacions, recursos. També permet l’intercanvi en temps real, mitjançant eines de videoconferència.

LinkedIn: és una plataforma pensada per intercanviar informació i experiències entre persones amb la mateixa formació o treballs similars. Està orientada a l’àmbit empresarial, però és una bona opció també per a grups d’investigació.

Methodspace: és una xarxa social gratuïta creada per l’editorial SAGE amb la finalitat de ser un punt de trobada sobre mètodes d’investigació. Entre les principals eines de què disposa a part de poder crear-te un perfil, tens la possibilitat de xatejar, calendari d’esdeveniments, fòrums de discussió i fins i tot una àmplia gamma de recursos.

D’aquestes xarxes socials destaca LinkedIn com una xarxa professional que ha experimentant un gran creixement en els últims anys. LinkedIn és una xarxa social professional on hi ha grups de discussió relacionats amb el món de l’enginyeria. A nivell científic la xarxa social més popular i reconeguda és ResearchGate que s’ha convertit en un valuós espai de difusió dels últims avenços científics. Sense cap dubte, les xarxes socials han arribat per quedar-se i segurament podrem assistir al naixement del món digital de xarxes socials i comunitats digitals relacionades amb l’enginyeria i la investigació.

També et pot interessar ...

Les 9 professions del futur de l’enginyeria

A causa de l’avanç de la digitalització, el ventall de perfils laborals demandats pels empresaris és cada vegada més ampli i constantment apareixen feines que fins fa uns anys era impensable que existissin. El sector de l’enginyeria es veu especialment afectat per aquest motiu, és un dels sectors que més vacants genera i és molt difícil cobrir-les.

IoT Catalan Alliance

Al desembre del 2015 es presenta en públic una nova iniciativa al voltant del Internet de les Coses (Iot en les seves sigles en anglès):