L’Alzheimer, entre les primeres causes de mort a Espanya

La demència va ser la quarta causa de mort a Espanya durant l’any 2017, segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística. Quan parlem de demència ens referim a les malalties que s’esdevenen quan el cervell ja no funciona correctament. D’entre elles, l’Alzheimer és la més comuna i afecta la memòria, la raó i la conducta.  

És una malaltia que avança progressivament i els símptomes empitjoren a mesura que provoca més danys al cervell. L’índex de progressió de la malaltia és diferent en cada persona però, de mitjana, les persones que la pateixen tenen una esperança de vida d’uns deu anys des que comencen els símptomes. A més, afecta un percentatge molt més elevat de dones que no pas d’homes. 

Com detectar l’Alzheimer? 

El primer símptoma d’aquesta malaltia acostuma a ser la pèrdua de memòria, especialment la dificultat per recordar informació rebuda recentment. Altres símptomes que ens posen en alerta són: 

  • La confusió de llocs, persones i esdeveniments. 
  • Problemes per a realitzar tasques que abans resultaven senzilles. 
  • Canvis en l’estat d’ànim o en la personalitat i distanciament dels familiars i amics
  • Problemes en la comunicació escrita o oral. 

Aquests símptomes poden semblar una part natural de l’envelliment, però arriben a ser tan greus com per interferir en la vida quotidiana de la persona afectada.  

Qui està més exposat? 

Avui en dia encara no s’entenen tots els motius pels quals algunes persones pateixen Alzheimer i d’altres, no. Tot i això, els investigadors han pogut concloure quins són alguns factors de risc: 

  • L’envelliment és el factor de risc més gran per desenvolupar aquesta malaltia, ja que la majoria de persones té 65 anys o més. També trobem alguns casos d’Alzheimer precoç, tot i que és molt menys comú (un 5% dels casos). 
  • Pel que fa a la genètica, moltes variants de gens augmenten les probabilitats de patir Alzheimer. El gen APOE-e4 és el gen de risc més comú associat amb aquesta malaltia. S’estima que contribueix aproximadament en un 25% dels casos. No s’ha descobert perquè, però una persona és més propensa a sofrir Alzheimer si hi ha algun familiar que també en pateixi.
  • L’estil de vida o els factors mediambientals.  
  • El deteriorament cognitiu lleu (MCI, per les seves sigles en anglès) pot alterar la capacitat de raonament, encara que no interfereix en la vida quotidiana i és reversible.  
  • Alguns estudis demostren que la salut del cervell està molt relacionada amb la del cor i dels vasos sanguinis. Per aquest motiu, aquelles persones que tenen alguna malaltia cardiovascular tenen un major risc de patir Alzheimer i altres demències. Alguns factors a considerar són el tabac, l’obesitat o la diabetis, entre altres. 
  • El risc d’Alzheimer i altres demències augmenta després d’una lesió cerebral traumàtica, com un cop al cap o una lesió en el crani que causi amnèsia o pèrdua del coneixement durant més de 30 minuts. 

Com es pot tractar? 

Actualment, existeixen alguns tractaments que frenen la progressió de la malaltia, però no són capaços de revertir-la. Els fàrmacs més utilitzats són els inhibidors de l’acetilcolinesterasa (IACE) i la memantina, que milloren, sobretot, el dèficit cognitiu, la conducta i el funcionament en les activitats quotidianes.  

Tot i que no s’ha pogut demostrar una eficàcia significativa a l’hora de frenar l’evolució de la malaltia ni que serveixi com a mètode preventiu, l’estimulació cognitiva a través de tallers de memòria, entre d’altres, exerceix un efecte beneficiós en els pacients, tant cognitiu com conductual.  

El passat setembre, durant el VII Congrés d’Investigació i Innovació en Malalties Neurodegeneratives (CIIIEN) celebrat a València, diversos científics van posar de manifest la viabilitat d’una cura per l’Alzheimer en un termini de cinc a deu anys. Gràcies als avenços en malalties neurodegeneratives creuen que existeix la possibilitat de tractaments combinats de fàrmacs que permetin frenar l’avançament de la malaltia, que és el pas previ a la reversió dels seus efectes degeneratius.  

Durant l’any 2018 a Espanya un total de gairebé 15.000 persones van morir a causa d’aquesta malaltia, 2.727 de les quals a Catalunya. La Societat Espanyola de Neurologia (SEN) calcula que el cost mitjà d’un pacient amb Alzheimer oscil·la entre 17.100 i 28.200 euros anuals i cada any es diagnostiquen al voltant de 40.000 casos nous. 

L’Alzheimer afecta un alt percentatge de persones grans en el nostre país. Per aquesta raó és important plantejar-se la importància de contractar una assegurança que cobreixi les malalties greus.  La Mútua dels Enginyers disposa d’una assegurança per a aquests casos que dins de les respostes adaptatives a una malaltia greu es poden observar els ajustos de tipus econòmic, en els quals resulta indispensable considerar la pèrdua de capacitat econòmica de la família per concepte de consultes, medicaments i hospitalització, a més de la disminució de l’ingrés econòmic per la incapacitat del malalt per a treballar. Amb aquesta nova assegurança cuidarem de tu perquè en cas de malaltia greu evitis tenir preocupacions econòmiques. 

També et pot interessar ...

mutua ingenieros accel grow

La Mútua dels Enginyers i Accel&GROW, una aposta guanyadora

El futur està en la innovació i en atrevir-se a emprendre noves aventures. Si observem les xifres de l’any passat, 845 milions d’euros es van invertir en startups, suposant un increment del volum d’inversió superior al 40% respecte el 2016. I tot sembla indicar que, el 2018, aquesta xifra seguirà creixent.

El millor estalvi: el que no tributa

Al mercat financer podem trobar nombrosos productes d’estalvi i d’inversió que permeten crear un “coixí econòmic” de cara a la jubilació i el futur. La