Què cal saber per demanar una baixa temporal

Anar a treballar sembla que és una tasca quotidiana i senzilla, per això, moltes vegades no pensem que potser algun dia no ho podrem fer. Què passa quan no puc anar a treballar, per exemple, per una malaltia greu? He de demanar una baixa temporal. En aquest post hi trobaràs tot el que has de saber per fer-ho.

En quins casos puc demanar una baixa temporal i què em cobrirà

A la vida laboral podem demanar una baixa per quatre raons: malaltia, cirurgia major, accident laboral o maternitat. Totes cobreixen al treballador de maneres diferents, però totes tenen en comú la base reguladora. Aquest terme és el resultat de dividir el que ha cobrat el treballador en el mes anterior a la baixa entre trenta dies.

  • Malaltia o accident: aquest tipus de baixa depèn de la situació en la qual succeeix l’accident o s’inicia la malaltia. Si és dins l’àmbit laboral, es tracta d’una contingència professional. En aquest cas, l’empresa dona al treballador un 75% de la seva base reguladora des del primer dia de baixa. En canvi, si la situació es produeix fora de l’àmbit laboral, s’anomena contingència comuna. Aquesta és diferent, perquè l’empresa comença a donar el 60% de la base comuna al quart dia de baixa i només arriba al 75% a partir del dia 21. En ambdós casos l’empresa suspèn el contracte del treballador de forma temporal, fins que pugui tornar.
  • Cirurgia: com es tracta d’una intervenció quirúrgica que segurament requerirà el repòs del pacient un temps determinat, és impossible que aquest vagi a treballar. És per això que l’empresa cobreix el 100% de la base reguladora des del primer dia. Aquest tipus de baixa pot arribar als 365 dies i es pot prorrogar cent vuitanta més si hi ha possibilitat de recuperació.
  • Maternitat: la mare pot demanar aquest tipus de baixa des del moment en el qual neix el nadó. Tot i que l’empresa dona el 100% de la base reguladora a la treballadora, la protecció més gran que pot oferir la baixa per maternitat és que no et poden acomiadar. Només poden fer-ho en el cas que l’empresa pateixi una recessió econòmica. Cal destacar que en els casos d’adopció també es pot demanar baixa, sempre que l’infant sigui menor de sis anys o sigui un adolescent menor de divuit anys amb discapacitat.

Què necessito per demanar-la?

Els requisits varien segons el tipus de baixa. En els casos de malaltia o accident, el treballador ha d’estar afiliat i donat d’alta a la Seguretat Social. A més, si es tracta d’una malaltia comuna, ha d’haver cotitzat cent vuitanta dies en els cinc anys previs. Tanmateix, si ha patit un accident, no cal cap cotització.

La baixa per cirurgia l’ha de donar un metge de la sanitat pública. Aquest fa un informe de baixa que s’ha d’enviar a l’empresa per tal de corroborar-la. Si per algun motiu la baixa s’allarga, el metge haurà de fer un informe nou. Per poder accedir a aquesta protecció laboral, s’han d’haver cotitzat cent vuitanta dies previs en els últims cinc anys.

En donar a llum, la mare ha de fer una sol·licitud a l’Institut Nacional de Seguretat Social. A aquesta se li afegeix la presentació del DNI, NIE o passaport i el llibre de família. Depenent de l’edat de la dona, haurà d’haver cotitzat una quantitat de dies previs.

El perillós incompliment de la baixa

Hem vist que els diferents tipus de baixes tenen trets propis, però la qüestió més important que s’ha de tenir en compte és que el treballador no ha de treballar en cap mena de situació. Això és clau, perquè si es presenta una inspecció laboral, el treballador podria ser sancionat. Només es permet que la persona treballi si és que té una altra feina compatible amb la seva situació de salut.

La Mútua dels Enginyers al teu costat

A La Mútua volem ajudar-te en el cas que hagis d’agafar una baixa temporal. És per això que t’oferim la prestació per Baixa Temporal, perquè només t’hagis d’ocupar de fer una recuperació tranquil·la.

També et pot interessar ...

L’Alzheimer, entre les primeres causes de mort a Espanya

La demència va ser la quarta causa de mort a Espanya durant l’any 2017, segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística. Quan parlem de demència ens referim a les malalties que s’esdevenen quan el cervell ja no funciona correctament. D’entre elles, l’Alzheimer és la més comuna i afecta la memòria, la raó i la conducta.

Restriccions Nadal Espanya

Quines restriccions s’aplicaran durant les festes de Nadal a Espanya?

El Govern espanyol juntament amb les diferents comunitats autònomes van acordar el passat 2 de desembre un marc comú sobre les noves mesures de cara a les festivitats nadalenques. A dia 22 de desembre, les iniciatives anunciades per les comunitats autònomes per Nadal són les que es mostren a continuació.

ingeniería genética

Coneixes l’enginyeria genètica?

L’enginyeria genètica busca alterar la composició d’ADN d’un organisme. Mitjançant aquesta, es pot treure o afegir un o més gens a un organisme, així com augmentar el nombre de molècules d’ADN, crear organismes genèticament modificats, entre altres. Preparat/da per aprendre’n?

intel·ligència artificial

Els 5 millors llibres d’Intel·ligència Artificial

El futur ha arribat i està ple de tecnologia. Cada dia ens trobem amb una sèrie d’eines creades per Intel·ligència Artificial (IA), com els assistents virtuals (l’Alexa, l’OK Google o la Siri), els chatbots o el reconeixement facial, entre altres. Et recomanem una llista de llibres que et resoldran tots els teus dubtes.