Buscar

Què és una mutualitat d’assegurances?

El mutualisme és un moviment d’ajuda mútua i sense ànim de lucre entre persones que s’uneixen pel bé de les dues parts. Entre els seus objectius, destaca l’obtenció de serveis a preus assequibles per al col·lectiu que promou aquella entitat mutual. A més, les persones que promouen la mutualitat realitzen aportacions com a socis per a la seva capitalització. Els socis son propietaris de la mutualitat, participen en l’administració d’aquesta i, en cas d’hav er-hi, reben els beneficis empresarials que els correspongui.

Al llarg de la història, han aparegut nombroses organitzacions que recullen els valors del mutualisme. A partir de l’Edat Medieval, les associacions mutualistes van proliferar i la seva presència a la societat es generalitza. Les guildes són una mostra del mutualisme de l’època. Aquestes associacions, constituïdes per comerciants i mercaders, van tenir molt d’èxit entre els segles IX i XIV. El seu funcionament s’assemblava al dels gremis d’artesans. Els Monts de Pietat són un altre moviment mutualista a partir del segle XV.

Les mútues d’assegurances són un tipus d’entitat mutual que es dedica principalment a l’activitat asseguradora. Actualment són entitats asseguradores supervisades i regulades pels organismes oficials. Es poden classificar per la seva activitat econòmica (assegurances, en general; previsió social; etc.), per les característiques dels seus mutualistes (amb algun vincle especial, com el lloc de residència o la professió que exerceixen; o sense cap tipus de vinculació), o per la prima abonada (variable o fixa). Les principals característiques d’una mutualitat asseguradora son:
– Entitats sense ànim de lucre
– Estructura personalista
– Condició del mutualista, inseparable a la del prenedor de l’assegurança

La Mútua dels Enginyers, nascuda l’any 1958 com a recurs del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, és un clar exemple d’aquest tipus de mutualitat asseguradora. L’origen de l’entitat està en la necessitat “d’organitzar i desenvolupar la previsió social entre els seus col·legiats”, tal com recull als seus estatus. En el moment de la seva creació, la Seguretat Social no donava cobertura als titulats superiors d’enginyeria industrial (tampoc a arquitectes, advocats i metges). Aquesta circumstància va permetre que la Mútua dels Enginyers actualment sigui una de les poques mutualitats de previsió social amb l’atribut d’alternativitat al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). Gràcies a això, el col·lectiu d’enginyers industrials pot escollir entre la Mútua i el règim de la Seguretat Social com a sistemes de previsió professional.

A Europa, les mutualitats d’assegurances s’agrupen a l’AMICE (Asociación de Mutuas de Seguros y Cooperativas de Seguros en Europa). Aquesta organització, creada al gener de 2008, busca defensar l’esperit mutualista de les mutualitats i facilita la col·laboració entre les diferents entitats associades.

Actualment, a la Unió Europea existeixen quasi 2.700 asseguradores que pertanyen al sector mutualista i cooperatiu. Les mutualitats d’assegurances de la UE donen feina a més de 400.000 professionals i proporcionen cobertura a gairebé 400 milions d’afiliats i assegurats.

També et pot interessar ...

enginyeria camp laboral

Quina enginyeria té major camp laboral?

Tens clar que vols estudiar una enginyeria, però no saps quina d’elles? És normal que tinguis dubtes. L’enginyeria té molts camps per especialitzar-se i és possible que t’agradi més d’un d’ells.

Què són els ciberriscos?

Actualment gairebé tothom, sigui en l’àmbit laboral o per lleure, fa servir internet. No obstant això, és probable que no tothom adopti les precaucions necessàries,

Els beneficis de tenir contractada una assegurança d’hospitalització

Quan hem de ser ingressats a l’hospital a causa d’un accident, una malaltia o un altre motiu, s’ha de fer front al problema de salut, però també al costos econòmics que comporta l’estància al centre sanitari. Comptar amb una assegurança d’hospitalització en aquests moments ajuda a cobrir despeses inesperades amb les que es troben molts pacients.

Xarxes socials per a enginyers

Què és una xarxa social? Hi ha xarxes socials per a investigadors i per a enginyers? Les xarxes socials són comunitats virtuals on els usuaris