Saps quin és el pla de pensions més rendible de l’any 2020?

En un any marcat per la pandèmia de la Covid-19 com ha sigut aquest últim, la borsa ha vist afectada la seva activitat. Els mercats borsaris han reflectit la incertesa que predomina a les nostres vides a causa del coronavirus. El cas de l’Enginyers Borsa PP, que forma part del sistema associat dels plans de pensions, ha estat excepcional, ja que només 47 plans de pensions dels 178 que integren la seva categoria han arribat a finals d’any amb rendiment positiu. La seva rendibilitat ascendeix fins al 19,00%, encapçalant la llista del top ten dels deu plans de borsa que superen el 10% de rendibilitat.

A Espanya els plans de pensions inverteixen 46.000 milions d’euros i suposen una ajuda per a les famílies, les empreses, l’economia i la societat en general. El panorama de l’estalvi al nostre país s’ha popularitzat en part gràcies a aquests plans, que incorporen certs avantatges fiscals que han suposat, durant molts anys, un complement a prestacions com la jubilació.

L’entrada en vigor de la llei de Pressupostos del 2021 limita aquests avantatges fiscals, ja que redueix la quantitat màxima d’aportacions anuals dels plans individuals, passant dels 8.000 euros dels anys anteriors, als 2.000 euros a partir d’aquest 1 de gener, però per tal de seguir potenciant l’estalvi i la inversió es pot arribar al màxim de 10.000 euros (8.000 euros més), sempre que aquest increment provingui de contribucions empresarials realitzades als plans de pensions d’ocupació, plans de previsió social empresarial o altres sistemes de previsió social.

Què és un pla de pensions?

Un pla de pensions és un producte privat d’estalvi que té com a objectiu l’estalvi finalista i complementar les prestacions públiques, així com principalment la jubilació, però també la invalidesa, la defunció o la dependència. El seu caràcter és voluntari i funciona a mig-llarg termini, és a dir, que les aportacions, de fins a 8.000 euros (des del 2021 fins a 2.000 euros) a l’any, s’estalvien al pla perquè el dia de demà, quan es produeixi alguna de les contingències esmentades, es pugui gaudir del capital acumulat.

Les inversions es poden dur a terme en els principals tipus d’actius com la renda fixa o la renda variable, tant en mercats organitzats de l’ODCE a països de la zona Euro, com també d’altres àrees geogràfiques com EE.UU., Àsia, i d’altres mercats emergents. A més, hi ha altres actius als que invertir; inversió immobiliària, matèries primeres, gestió alternativa, productes estructurats amb la finalitat de cobertura, capital de risc, etc.

Quines circumstàncies o contingències cobreixen els plans de pensions?

· Jubilació

· Mort

· Invalidesa

· Persones amb minusvalidesa

· Dependència

· Supòsits excepcionals de liquiditat

Per què optar per un pla de pensions?

El principal avantatge d’invertir en els plans de pensions, o si més no, l’aspecte que el diferencia de la resta de productes d’estalvi, és que l’inversor s’estalvia de pagar una part del seu impost de l’IRPF, ja que aquests permeten desgravar a la declaració de la renda per les aportacions que es facin. L’Impost Sobre la Renda de les Persones Físiques és un impost progressiu, de manera que com més es guanyi, més es tributa, i conseqüentment, té més interès fer aportacions als plans de pensions.

Un altre aspecte a tenir en compte quan es decanta per aquesta opció d’estalvi, és que pot ajudar a contrarestar el desequilibri que es produeix actualment en la piràmide poblacional, i que en el futur encara s’agreujarà més, i tindrà greus conseqüències en el mercat laboral, ja que la baixa natalitat actual i que es preveu en el futur, pronostica pensions més baixes que les actuals pels futurs jubilats. La inestabilitat econòmica, l’atur juvenil i la crisi del coronavirus són factors que ja estan influenciant la taxa de la natalitat arreu del món. Aquesta situació accentuarà una piràmide poblacional invertida, on predominarà el gruix de persones envellides a la cúspide d’aquesta piràmide, amb la característica que cada cop tindran una pensió més baixa quan es retirin de la vida professional.

A més, l’esperança de vida va en augment. Segons un estudi de Medició i Avaluació de la Universitat de Washington, es preveu que al 2040 l’esperança de vida espanyola sigui de 85,8 anys, de manera que els jubilats passaran una mitja de vint anys retirats de la vida professional, amb menys persones actives que contribueixin amb les seves cotitzacions, al manteniment de les pensions d’aquests jubilats.

El pla de pensions del teu futur

Els experts recomanen començar a invertir com més aviat millor. Enginyers Borsa, Pla de Pensions està pensat per aquelles persones que tenen molts anys de vida al davant. Una de les seves característiques és que el seu fons pertany a la categoria de Renda Variable, on es situen els actius

amb millor potencial de creixement a mig i llarg termini, la inversió en aquest tipus d’actiu pot oscil·lar entre el 75% i el 100%.

L’èxit del pla de pensions Enginyers Borsa aquest 2020 es deu a l’alta rendibilitat obtinguda, amb un nivell de risc controlat respecte el de la seva categoria, aturant molt ràpidament les caigudes que van sacsejar els mercats en el moment de l’esclat de la Pandèmia de la Covid-19 al març de l’any passat. Tot i que els actius de renda variable que configuren en la pràctica totalitat la cartera d’aquest fons suposen un major risc per a l’inversor a curt i mitjà termini, ja que depenen dels moviments sobtats que es produeixen per qualsevol notícia que afecti a l’economia, a llarg termini protegeixen el capital de l’efecte negatiu que suposa la inflació i la pèrdua de poder adquisitiu.

Sent aquest un pla de menys de tres milions d’euros de patrimoni, ha assolit el primer lloc a les llistes de elEconomista, seguit de PlanCaixa Tendencias (16,64%) i Metavalor Pensiones (12,54%).

També et pot interessar ...

Les pròtesis, les grans oblidades en les assegurances mèdiques

Tots hem sentit a parlar de pròtesis en algun moment. Alguns, potser, en tenim alguna o coneixem algú que en té. Siguin ortopèdiques, dentals o implants, les pròtesis acostumen a ser molt cares i, en moltes ocasions, requereixen una intervenció quirúrgica per tal d’implantar-les, així com d’un període de rehabilitació, d’acostumar-se a tenir-les i, sobretot, a utilitzar-les.